Äntligen en renodlad coaching och ledarskapsutbildning för DIG som arbetar inom hundprofessionen!

Det svåra med hundyrket är oftast inte att få till träningen med hundarna - utan att skapa kvarvarande samarbete, engagemang och motivation hos hundägaren.

I den här utbildningen får du verktyg för dessa bitar och också hjälpmedel för att inte själv tömma all din egen energi på kuppen när det blåser i motvind. Vi vill göra dig tryggare i dig själv, i din profession och göra dig till ett proffs på att hantera människorna som står bakom hundarna.


Arbetar du inom hundbranschen och önskar bli en trygg och entusiasmerande yrkesprofil som dina kunder lägger på minnet och längtar efter att få träffa igen?

Då är denna självstudieutbildning helt rätt för dig. Vi vill på ett tryggt och enkelt vis ge dig metoder för hur du kan jobba smartare, mer effektivt och inspirerande och hur detta kan smitta av sig på dina kunder i arbetet med hundarna.

Vem är du när du ikläder dig rollen som ledare? Tycker du att det är svårt att framföra konstruktiv kritik, ge beröm och hantera missnöjda kunder?

Stämmer din bild av dig själv överens med bilden som dina kunder har? Vill du bli tryggare i hur du hanterar kritik och konflikter och vill du kunna vända missnöje till nyfikenhet och entusiasm?
Lär dig hur du kan utveckla din passion och använda den som en inspirerande drivkraft!
Start 20 sept 2024
100% på distans, självstudier
 
Utbildningen är indelad i fem delar

Del 1 - Ledarskap
Del 2 - Personlig utveckling
Del 3 - Konflikthantering
Del 4 - Kommunikation
Del 5 - Motivation, passion, engagemang

Vårt mål är att du får en ökad nyfikenhet på dig själv som ledare och coach, hur du kan utveckla ditt personliga uttryck och förstärka dig själv som helhet.

Du arbetar dig stegvis igenom fem olika kunskapsmoduler som är sprängfyllda med föreläsningar, teknikövningar, filmklipp, träningsformulär och kunskapsprover – allt för att just du ska ha möjligheten att hitta den bästa versionen av dig själv, både för din egen skull och för dina kunders skull!

Modul: Utveckling
- Vad innebär självledarskap?
- Med fokus på målet
- Attityd, beteende och självreflektion
- Drivkrafter och behov
- Motståndskraft och stresshantering
- Din etiska kompass
Modul: Passion
- Engagerande undervisning
- Återhämtningens kraft
- Effektivisera din insats
- När motivationen tryter
- Hur ska jag orka?
-Vilka är dina drivkrafter?
- Använd motgångar som bränsle
Modul: Konflikter
- Hantera konflikter
- Faktorer som styr beteendet
- Olika typer av konflikter
- Konfliktprocessen
- Att eskalera eller dämpa
- Konflikthanteringsstilar
- Reducerande metoder
- Förhållningssätt

Vi vill ge dig metoder för hur du kan jobba smartare,
mer effektivt och inspirerande och hur detta kan smitta av sig på dina kunder.

Modul: Kommunikation
- Svåra men viktiga samtal
- Konsten att ge konkret feedback
- Skapa samtalsmanus
- Vanliga fallgropar
- Tala inför publik
- Din personliga karisma
- Skapa närvaro
- Konstruktiva möten
Modul: Ledarskap
- Det coachande ledarskapet
- Det kommunikativa ledarskapet
- Chef och ledare
- Det personliga ledarskapet
- Det tillitsbaserade ledarskapet

Kommunikation, konflikthantering och att vara en inspiratör

Visst kan det vara svårt att interagera med olika typer av människor och att hitta sin egen trygga roll i olika sammanhang. I utbildningen ger vi dig  konkreta råd kring vad du bör tänka och träna på innan, under och efter ett viktigt samtal och vilka fallgropar du kan undvika. Genom olika övningar och verktyg guidar vi dig i hur du kan förbättra din struktur, minnesteknik, andning och karismatiska utstrålning. Vårt mål är att du får en ökad nyfikenhet på dig själv som ledare, hur du kan utveckla ditt personliga uttryck och förstärka dig själv som helhet och därmed trygga dig i rollen som ledare, coach och medmänniska.

Du får också lära dig varför människor går in i konflikter och vad dessa egentligen handlar om, och hur du därmed lättare kan fånga upp dessa på ett tidigt stadie. Dukommer att kunna hantera samarbetssvårigheter, identifiera och förebygga konflikter och på ett konstruktivt vis leda samtal om svåra frågor. Genom att skapa en tydlig och transparent agenda kan vi bli tydligare i kommunikationen och undvika riskerna för missförstånd och irritationer. Du kommer även att få kunskap i olika konflikthanteringsstilar med deras för-och nackdelar och att kunna använda konfliktreducerande metoder.

Vi lär dig också olika tekniker av spegling, aktivt lyssnande, samtal och frågetekniker. Här får du även kunskap om olika ledarstilar, gränsdragningar och målstyrning samt hur du som chef eller ledare kan bli bättre på att uppfylla dina mål genom prioritering och målstyrning. Genom att bli trygg i ditt ledarskap gentemot kunder skapar du den tillit som behövs för att inspirera kunderna till att utnyttja deras fulla potential och delaktighet i arbetet med deras hundar.
 

Månadskostnad 1000kr
Pris: 5000kr (ink moms)
 
Betalningsalternativ
Alternativ 1. Anmälningsavgift 1000kr betalas 10 dagar efter anmälan.   Resterande 4000kr 20 dagar innan utbildningens start.

Alternativ 2. Anmälningsavgift 1000kr betalas 10 dagar efter anmälan, sedan 4 inbetalningar á 1030kr

Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, delbetalningsavgift (om du väljer att delbetala) diplomering/certifiering med mera.