Analys och läran om hundars sociala beteende

Lär dig hur du bygger grunden för sunda relationer och hur du löser problem!
Som Beteendevetare får du verktygen att se objektivt på obalanser i hundrelationer och grupper samt på de problem som kan uppstå. Redskapen att hantera dem professionellt och möjlighet att skapa hållbara och långsiktiga lösningar. 

Genom att generera förutsättningar för relationer att utvecklas på ett naturligt sätt får du möjligheten att hantera konflikter och vända dem till samarbete istället för osämja.

Du kommer att få en djup förståelse för hundens flockbeteende och ökad insikt i hundarnas olika personlighetstyper och känsloliv. Med all den här expertisen kan du utreda och bygga åtgärdsplaner!

För dig som arbetar professionellt med hund kan du med hjälp av denna utbildning hjälpa både dem med flerhundshållning (flockar) och lösa problematiska hundrelationer mellan två individer.

Alla är välkomna att gå utbildningen men det finns ett förkunskapskrav för examinering/diplomering:
Utbildad hundinstruktör

Start
2025

Utbildningen görs 100% på distans och grundar sig i självstudier med tentor och en examinerande teoretisk uppgift.

För den som vill finns två zoommöten där du kan ställa frågor och diskutera utbildningens innehåll, zoommötena är frivilliga att delta på.


Zoommöte 19 mars 18.00
Zoommöte 9 april 18.00
Beteendevetare
Att vara en Beteendevetare handlar om att förstå och bemästra verktygen för att skapa förutsättningarna för en sund flock och välfungerande relationer.
Att kunna identifiera och urskilja problem, för att i nästa steg leverera framgångsrika lösningar utan att inskränka på hundarnas intigritet eller arbeta med hot och straff.


Utbildningen innehåller handfasta råd och lösningar grundade i flera olika metoder. Fallbeskrivningar, analysverktyg och iakttagelser av hundmöten.
 
Hos oss i Sulviken bor och lever över 30 draghundar tillsammans i olika flockar. De arbetar tillsammans i stora grupper och deras förmåga att kunna samarbete, respektera varandra och vara lyhörda är avgörande för träningen och arbetets framgång. Att de har goda coopingskills och många verktyg att ta till när det blir skarpt läge är en förutsättning för att bibehålla en sund och välmående vardag.

Hundens flockliv och leverne är ett kärt ämne för oss på Hundsteg som vi känner oss väl förankrade i, genom praktiskt erfarenhet men även utbildning.
Innehåll

Flockkonstruktion
Sociala strukturer
Flockledarens roll
Rangordningar och dominans
Hundens språk och signaler
Resurshantering & täthets stress

Personlighetstyper och beteenden
Relationer och dess utveckling

Aggression, flykt, mobbing och utfrysning
Dysfunktionella flockkulturer
Flockhantering i olika mognadsstadier
Sensitisering, isolering

Identifiera hundens personliga behov och roller i flocken
Förväntanseffekter och konsekvenser
Stress och pressade situationer

Unghundar i flock
Könsmognadens påverkan
Hormonutveckling i grupp och löperioder
Kastrerade hundar


Omplaceringar, förutsättning, förberedelser och utvärdering

Tidiga erfarenheters inverkan

Hantering av familjegrupper
Hantering av sammansatta grupper
Hantering av tillfälliga flockar


Förutsättningar för välfungerande flock
Habituering och socialiserings metoder

Felsökning och åtgärdsplaner
Hållbara akuta lösningar
Långsiktig rehablitering
Efterchocksbehandlingar

Fallbeskrivningar & flockberättelser

 

Utbildningen innehåller ca 35 föreläsningar

Månadskostnad: 1100kr (ink moms)

Betalningsalternativ
Alternativ 1. Anmälningsavgift 2000kr betalas 10 dagar efter anmälan.
Resterande 6000kr 20 dagar innan utbildningens start.

Alternativ 2. Anmälningsavgift 2000kr betalas 10 dagar efter anmälan, resterande belopp delas upp på sex inbetalningar á 1100kr


Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, delbetalningsavgifter (om du väljer att delbetala) diplomering/certifiering med mera.
Onlineutbildning
Självstudier med start 6 mars

 
Den här utbildningen tar du med dig hem genom att ta del av förinspelade föreläsningar. Du kan i lugn och ro titta, lära och plugga på en tidpunkt som passar dig.

Fallbeskrivningar, verktyg, problemlösningar och mycket mer finner du i denna spännande online utbildning som delas genom filmmaterial, föreläsningar och skriftligt material.

Materialet är inspelat i hundhägn, föreläsningsal och i powerpoint presentationer - variationen skapar en levande utbildning där du får hänga med in i flocken lika mycket som ta del av de teoretiska i pedagogiska föreläsningar inomhus.

Materialet är insamlat under över ett års tid för att ge dig möjlighet att följa specefika individers utveckling i sina flockar.
Att ha förmånen att få följa en flock är enormt lärorikt, givande och roligt men de kan också snabbt vändas till en stressfull och ångestladdad vardag. Det vill vi lära dig hur man undviker!
Anmäl dig till utbildningen här!

  • Exempelvis: genom rekomendation, google, mässa, Instagram, rekomendation, Facebook, annons etc.
Smakprov på innehåll