(Tidigare benämnd: Hundpsykolog)

Vi gräver bortom matbelöningar och avledning med lek, vi grottar ned oss i känslor, näring och neonatal påverkan. Vi går till botten med saker och vi fuskar inte, vi tar in alla delar och vi vågar möta verkligheten tillsammans med hundägaren.

Lär dig om utredningsteknik, beteendeproblematik,  diagnostisering, orsaksanalyser, traumaberarbetning, relationer, känsloliv, hundens etologi, inlärning men också vad som krävs för ett friskt och hälsosamt hundliv på riktigt.
 
En skicklig och framgångsrik Hundbeteendeutredare arbetar med hundens liv i helhet, och fokuserar på orsaksbehandling före symtombehandling för att komma till botten med problemet. Att lägga det pussel som krävs för att förstå hela problematiken bakom ett problem kräver spetskunskap inom hundens beteenden, känsloliv, inlärning likväl som intervjuteknik. Du kommer att besitta kunskap samt förståelse för hur du utformar individuella träningsprogram anpassat till hund och ägare. Hos oss får du lära dig alla dessa bitar och praktisera och utveckla dina egna förmågor under trygg handledning. 
Vår Hundbeteendeutredare utbildning finns i två varianter, bas och master.

Bas utbildningen är helt på distans medan Master innehåller fysiska träffar
Start
11 oktober 2024

Förkunskapskrav:
Hundinstruktörsutbildning

Några års arbetserfarenhet som hundinstruktör är meriterande men ger inte förtur framför sökande som är examinerade hundinstruktörer.
Om utbildningen
Det finns givetvis massvis av olika sätt att åtgärda ett problembeteende eller problematisk situation men att förstå vilken väg man ska välja för just den hunden i den situationen med sin hundägare är lika viktigt som att besitta kunskapen i sig om olika sätt att lösa problemen. Detta lägger vi stor vikt vid att utbilda dig inom.


Undervisningen:
Sker genom praktik, pedagogiska och inspirerande föreläsningar, webinarium, grupparbeten, filmer och enskilt arbete.

I utbildningen ingår ett nära sammarbete med dina lärare, vi följer ditt arbete hemma via inlämningsuppgifter som vi lägger tid på att noggrant läsa och ge konstruktiv feedback på, så att du kan utvecklas och stadigt bli ännu bättre! Vi har ett stort intresse i att du tillgodogör dig utbildningen på bästa sätt och därför stannar inte vårt engagemang i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via studiergrupp, epost och telefon.

Vi utmanar våra elever i att ständigt fortsätta utvecklas. Det är oftast en lättsam stämning med nära till skratt samtidigt som vi ställer krav på våra elever - för att dem ska bli bäst! Hos oss är de roligt att gå utbildning och vi har en personlig relation till våra elever där vi är lyhörda och flexibla för varje elevs förusättningar, mål och visioner.


Hemarbete: 
Mellan utbildningstillfällena har du hemuppgifter, du bör räkna med att ”skolarbetet” kommer att ta 4-6 timmar i veckan för dig på hemmaplan.

Examination & kvalitetssäkring:
Tentamen sker i stor utsträckning i praktisk form och via bedömning av skriftliga behandlingsplaner. Efter godkänd utbildning erhåller du ett diplom som styrker din kompetens.
Du som vill lära dig allt om hundträning, med ett helhetsperspektiv och bortom quickfixes.

Varmt välkommen till vår Hundbeteendeutredar
utbildning!
Regelbundna onlineföreläsningar gör det lättare för dig att kombinera dina studier med arbete och familj. Vissa föreläsningar finns att titta och ta del av när det passar dig, andra är live streamade med möjlighet för interaktion och diskussioner. Vi följer alltid upp våra förinspelade online föreläsningar med zoommöten där möjlighet finns att ställa frågor, ventilera funderingar och diskutera.
Lärare
Du får ta del av flera av Sveriges mest framstående hundtränare genom föreläsningar, uppgifter och mentorskap.
 
Sandra Tellström. Hundsteg
Caroline Alupo, Alupohundkunskap
Louise Tigerhielm, Hundantaget
Ida Johansson, Hund&Skog
Jenny Bernström, Bergahundar
Michelle Ohlsson, Hundsteg

 
Utbildningen är anpassad till vårt moderna samhälle och avlånga land. Frihet att studera på egna villkor men utan att ta bort de personliga mötena, intressanta diskussionerna eller pedagogiska föreläsningarna.

 Vi tror att det här utbildningsformatet är den perfekta kompromissen mellan distans och traditionell utbildning, utan att kompromissa på kvalité eller den viktiga personliga aspekten vi på Hundsteg värnar om.

Vi har en tät och nästintill daglig kontakt med våra elever vilket ger möjlighet till löpande coachning & snabb återkoppling på praktiken på hemmaplan.
Huvudlärare: Sandra Tellström
Utbildningen innehåller
- Regelbundna coachingsamtal via videochat som ger möjlighet till uppföljning och att ventilera funderingar
- En egen mentor för personligutveckling
- Tillgång hemifrån till genomarbetade filmer under hela utbildningen vilket både förenklar och effektiviserar ditt lärande
- Ett stort antal onlineföreläsningar du enkelt följer hemifrån på en tidpunkt som passar dig
- Utbildningspaket med olika teman, innehållande föreläsningar, övningar och material
- Studiematerial samt litteratur
 
Våra onlinebaserade kanaler är lätta för alla att använda och vi hjälper dig givetvis med den tekniska biten vid behov

Bas eller Master utbildning?

Hundbeteendeutredare
- Bas
I Hundbeteendeutredare bas får du alla grunder du behöver och utbildningen är komplett på alla sätt och vis men vi håller oss till problembeteenden, orsaker och åtgärder.

Innehåll bas:

Utredningsteknik/metodik, analysförfattning, framställning av träningsplan
och uppföljningsmetodik

Aggressionsproblematik. Rädslor, inlärd hjälplöshet, panikkänslor
Jakt och vallproblematik. Separationsångest. Ångest/chock/trauma/ptsd
Hantering. Relationer. Emotioner, känslokartor och ängslans låda
Behandlingsmetoder. Triggerträning. Coreövningar, avreaktioner, känsloterapi. Avslappningsövningar, markarbete och mobilisering.

Holistiskt hundperspektiv. Stressreduceringsprogram
Beteendebehov. Berikning och motivationsklockor. Stresstyper, faser, stressorer, reducering. Endokrina systemet. Hundens hjärna. Stereotypier

Rörelseanalyser. Kroppskännedom. Smärta/sjukdom /remisser
Näringslära & kosttillskott. Friskvård & träning.

Inlärning. Pedagogik. Kommunikation. Träningsmetoder
Lekutveckling. Motivations system. Belöningsteknik
Hundens beteende/etologi. Valputveckling

Din yrkesroll och professionalism. Etik och moral. Hunden som kollega
 
Start 11 oktober 2024

Utbildningspaket innehållande:
Föreläsningar, material & övningar släpps ca var 14e dag


Oneline baserad verksamhet 
Var fjortonde dag har vi Zoom möten där vi samlas kring fallbeskrivningar, grupparbeten, frågestunder med föreläsare med mera.
Månadskostnad 2400kr
Pris: 34.000kr (ink moms)  Delbetalning erbjuds, se nedan.
Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/ certifiering med mera.

Betalningsalternativ:
1. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan. Resterande 31.000kr senast 20 dagar innan utbildningens start

2. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan. Månadsvis inbetalning uppdelad på 6 månader. 6 inbetalningar á 5400kr

3. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan.  Månadsvis inbetalning uppdelad på 14 månader. 14 inbetalningar á 2400kr
Hundbeteendeutredare
- Master
I Hundbeteendeutredare master får du allt det bas utbildningen innehåller PLUS flertalet kompletterande utbildningar och föreläsningar som ger dig en större bredd på din kunskap

Innehåll master:
- Samtligt innehåll på bas (listat till vänster)
- Friskvårdsinstruktör
- Valputveckling
- Packmanagment & Beteendevetare
- Soul nutrion
- Beröringsterapi
- Doga fördjupning
- Tre workshop helger
 
Start 11 oktober 2024

Utbildningspaket innehållande:
Föreläsningar, material & övningar släpps ca var 14e dag


Oneline baserad verksamhet 
Var fjortonde dag har vi Zoom möten där vi samlas kring fallbeskrivningar, grupparbeten, frågestunder med föreläsare med mera.

Workshops
"Kastrering. Sterotypier. Metoder. Friskvård"
23-24  november 2024 (online via zoom)

"Beteenden, språk och flockhantering"
5-6 juni 2025 , Sulviken, Åre

"Hjärna, hjärta, mage, intuition"
7-8  juni 2025 Sulviken, Åre
Månadskostnad 2900kr
Pris: 58.000kr (ink moms)  Delbetalning erbjuds, se nedan.
Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/ certifiering med mera.

Betalningsalternativ:
1. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan. Resterande 55.000kr senast 20 dagar innan utbildningens start

2. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan. Månadsvis inbetalning uppdelad på 10 månader. 10 inbetalningar á 5600kr

3. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan.  Månadsvis inbetalning uppdelad på 20 månader. 20 inbetalningar á 2900kr
Ansökningsformulär
  • Nämn utbildningsanordnare samt år. Har du ingen utbildning men arbetslivserfarenhet inom hundträning så beskriver du den här.
  • Du kan ändra detta alternativ fram till 30 dagar innan utbildningens start
  • Exempelvis: genom rekomendation, google, mässa, Instagram, rekomendation, Facebook, annons etc.
Anmälningsvillkor

1. Generella regler
I och med att du betalar in din anmälningsavgift betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft 

Ångerrätten är 14 dagar enligt Allmänna reklmationsnämndens avtal
 
 
2. När ska jag betala?
Anmälningsavgiften ska vara betald senast 20 dagar efter anmälan

Resterande belopp ska vara betalt senast 30 dagar innan utbildningens start, alternativ enligt upplagd delbetalningsplan
 
 
3. Vilka avbokningsregler gäller?
1. Din anmälningsavgift är inte återbetalningsbar om ångerrätt inte utnyttjats 14 dagar efter den betalats eller ett läkarintyg uppvisas som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen.

2. Avbokning av plats på utbildningen är möjlig fram till 30 dagar innan utbildningens start.

Vid avbokning av plats i ett senare skede är man skyldig att betala för utbildningen. Man har sedan möjlighet att i mån av plats vid senare tillfälle delta på utbildningen.

4. Påbörjad utbildning är du alltid betalningsskyldig för, dock har man möjlighet att i mån av plats vid senare tillfälle delta på utbildningen.

5. Vid "no show" det vill säga ingen avbokning och ingen närvaro är man betalningsskyldig till utbildningen.