DogEquanimity practitioner

Välkommen till denna livsbejakande utbildning där du får kunskap, verktyg och insikter för att guida hundägare och hundar till djupare och mer meningsfyllda relationer med fokus på emotionell intelligens och självkännedom.
Vad är Equanimity?
Equanimity är ett tillstånd av psykologisk balans och stabilitet tillsammans med djup självinsikt och emotionell intelligens. Equanimity är ett varande som när man har lärt sig förmågan till, utvecklas till en egenskap. En egenskap som ger förmågan att behålla jämnmod och sinnesro trots känslostormar, smärta och andra triggers som annars kan sätta individen ur spel.
 
Om utbildningen

Den här utbildningen erbjuder dig en personlig resa tillsammans egen hund där du också får en fördjupad kompetens i hur du utövar, guidar och undervisar i stressbearbetning, känsloterapi, relation, mindfulness, beröringstekniker, doga, andningstekniker och meditation. Du blir genom utbildningen väl förberedd på hur du med hjälp av en helhetsplan kan guida hund och ägare - fysiskt, mentalt, emotionellt och spirituellt.

Den här utbildningen är för dig som är på en plats i ditt liv där du är redo att investera i DIG. Vi erbjuder dig en unik möjlighet att lära känna dig själv på ett djupare plan och samtidigt fördjupa din förståelse för hunden som människans följeslagare och få redskap för att förändra på djupet.

Tillsammans ger vi oss in i den här utbildningen precis där du är, fångar upp dig och ämnar hjälpa dig att lära dig undervisa från din utgångspunkt, den enda platsen man genuint kan undervisa ifrån. 

Vi vill inte skapa en kopia av oss utan frigöra den unika och speciella hundtränaren som bor inom dig. Vi guidar dig och finns vid din sida från dag ett och genom hela utbildningen. Vi har valt att ha ett begränsat antal platser om 10 elever just för att det ska finnas utrymme för alla att få den kvalité man önskar av en sådan här djup och omfattande utbildning.
Verktygen

Verktygen i den här utbildningen är just bara verktyg och vi vill understryka att det är du som använder dem som är det verkliga medlet. Man kan ha alla verktyg i världen men om man inte förstår hur man ska använda dem och kanske framför allt när man ska använda dem så är en välfylld verktygslåda inte värd något.

Därför vill vi investera mycket tid i dig, du får träna på att observera, upptäcka och känna in hundar för att utveckla fingertoppskänsla och en trygg intuition. Med denna bas lär vi dig sen en stor mängd självläkningsverktyg du framgångsrikt kommer kunna använda tillsammans med hund och hundägare.
I utbildningen ingår certifiering som DogEquanimity practitioner, Dogalärare och Mindfulnesshundinstruktör.

Start våren 2025
100% på distans

Utbildningen pågår under ett års tid. Genom vår pedagogiska utbildningsplattform tar du del av studiematerial i form av uppgifter, texter, videos och föreläsningar. Material släpps var fjortonde dag och du studerar på tidpunkter som passar dig.

Vi möts på gemensamma Zoom möten var tredje vecka där vid praktiserar utveckling av utbildningens material, lämnar utrymme för viktiga samtal, möjlighet att få coaching och svar på frågor och funderingar.
Obligatoriska zoom möten
Mötet hålls alltid mellan 19.00-20.00


Exakta mötesdatum släpps längre fram

Practitioner - praktikern
Practitioner betyder praktiker, den som utför

Du kommer lära dig praktisera utifrån en stark värdegrund med insikten om att kopplingen mellan hund och människa kan förändra livet för båda.  Du kommer kunna luta dig emot ett komplett system som kombinerar observationer, kroppsarbete, markarbete och filosofie för att förstå, hantera, guida och påverka hunden positivt. Genom att praktisera kraftfulla kopplingar mellan det fysiska, mentala och emotionella kan du förbättra kommunikationen, samarbetet och harmonin i relationer mellan hund och ägare samt hjälpa hunden hitta den fysiska, mentala och emotionella balansen att leva ett sunt liv i dagens samhälle.

Syftet med praktiserandet är inte i första hand att lära en hund ett specifikt beteende eller givna signaler för responser utan att ge hunden möjlighet att utveckla självkontroll och agera på stimuli istället för att reagera. Att ge hunden möjlighet att anpassa sig och vara trygg oavsett situation och miljö. En viktig del i detta är att hjälpa hundägaren se och förstå sin hund och agera med syfte att samarbeta med hunden
.

Innehåll
 

Intuitivt hundägarskap
Stressbearbetning
Hundspråk och beteende
Andningstekniker för hund och människa
Förhållandet mellan hund och människa
Meditation och avslappning

Doga - ursprung, teknik och funktion
Mindfulness med och utan hund
Beröringsterapi - flertalet olika tekniker
Akupressur för hund
Känsloterapi och bearbetning för hund
Lek, kreativitet som verktyg
Energiskiften i hundträning
Jordning
Yoga

'Personlig utveckling genom samtal, skrivövningar, uppgifter och reflektion med syfte att öka mognad i medvetenhet, möta ditt känsloliv, förstå ditt mående i relation till hunden, konsten att acceptera med mycket mera.

Utbildningens struktur

- Utbildningen pågår under ett års tid och vi tillämpar löpande examinering vilket innebär att det inte finns några slutprov eller utökad praktiktid efter avslutat utbildning.

- Genom vår pedagogiska utbildningsplattform tar du del av studiematerial i form av uppgifter, texter, videos och föreläsningar. Material släpps var fjortonde dag och du studerar på tidpunkter som passar dig.

- Vi möts på gemensamma Zoom möten var tredje vecka där vid praktiserar utveckling av utbildningens material, lämnar utrymme för viktiga samtal, möjlighet att få coaching och svar på frågor och funderingar.

- Du har två enskilda coaching samtal med utbildningens lärare som hjälper dig med din personliga utveckling.

- På utbildningens forum delar du videos på din praktik för att få hjälp och coaching av kurskamrater och lärare.

Du kommer ingå i en liten grupp på max 10 personer

Ansökningsformulär

  • Du kan ändra detta alternativ fram till 30 dagar innan utbildningens start
  • Exempelvis: genom rekomendation, google, mässa, Instagram, rekomendation, Facebook, annons etc.
Anmälningsvillkor

1. Generella regler
I och med att du betalar in din anmälningsavgift betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft 

Ångerrätten är 14 dagar enligt Allmänna reklmationsnämndens avtal
 
 
2. När ska jag betala?
Anmälningsavgiften ska vara betald senast 20 dagar efter anmälan

Resterande belopp ska vara betalt senast 30 dagar innan utbildningens start, alternativ enligt upplagd delbetalningsplan
 
 
3. Vilka avbokningsregler gäller?
1. Din anmälningsavgift är inte återbetalningsbar om ångerrätt inte utnyttjats 14 dagar efter den betalats eller ett läkarintyg uppvisas som styrker att sjukdom förhindrar dig att genomföra utbildningen.

2. Avbokning av plats på utbildningen är möjlig fram till 30 dagar innan utbildningens start.

Vid avbokning av plats i ett senare skede är man skyldig att betala för utbildningen. Man har sedan möjlighet att i mån av plats vid senare tillfälle delta på utbildningen.

4. Påbörjad utbildning är du alltid betalningsskyldig för, dock har man möjlighet att i mån av plats vid senare tillfälle delta på utbildningen.

5. Vid "no show" det vill säga ingen avbokning och ingen närvaro är man betalningsskyldig till utbildningen.
Månadskostnad 2300kr
Pris: 37.000kr (ink moms)
 
Betalningsalternativ
Alternativ 1. Anmälningsavgift 3000kr betalas 10 dagar efter anmälan.   Resterande 34.000kr 20 dagar innan utbildningens start.

Alternativ 2. Anmälningsavgift 3000kr betalas 10 dagar efter anmälan, sedan 12 inbetalningar á 3000kr

Alternativ 3. Anmälningsavgift 3000kr betalas 10 dagar efter anmälan, sedan 15 inbetalningar á 2300kr

Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, delbetalningsavgift (om du väljer att delbetala)diplomering/certifiering med mera.