Stora uppfödare och avelsutbildningen

En unik och fördjupande uppfödarutbildning för dig som tar
yrket hunduppfödning på allvar.


Med den här utbildningen får du toppa ditt avelsarbete och en djup expertis om hur du tar hand om tiken innan, under och efter valparna. Utbildningen innehåller också verktyg för att maximera valputvecklingen genom rätt förutsättningar, träning och guidning av de unga valparna.

Som uppfödare har man många roller och en av de svåraste är kanske att man behöver vara barnmoska. Ofta är det mitt i natten när ensamheten är som störst som tiken valpar och vi vill med den här utbildningen hjälpa dig känna dig trygg även i de mest sårbara stunderna! Vi vill också ge dig verktyg för att hitta rätt valpköpare som erbjuder ett livslångt sunt liv och även kunskap om hur du stöttar valpköparna under den första tiden med valpen. Att ge handledning på ett effektivt vis är en viktig fråga där vi ger dig handfasta råd, guider och övningar att dela med hundägaren. I nästa steg är det viktigt att hitta en bra balans i att finnas för valpköparna på ett för både dig och dem sunt vis - under hela hundens liv.

Vi går igenom vad den viktiga ansvarsfrågan som uppfödare egentligen handlar om och du får tips och råd för hur du kan hantera olika scenarion.

Vi går brett och djupt igenom ämnen som utfodring av den dräktiga tiken och i nästa steg hennes valpars utfodring.  Hur man assisterar vid valpningen på ett framgångsrikt sätt, samt hur man hanterar när något går fel. Vi djupdyker i valputvecklingen och reder ut på vilken nivå man ska lägga träning på och hur & i vad man ska träna dem unga valparna.  Den otroligt viktiga frågan om val av avelsdjur tar vi på stort allvar! Vi angriper frågeställningen från flera oväntade håll för att bredda tankebanorna och hjälpa dig tydligt se dina avelsmål och hur du når dem.

Utbildningens innehåll

Två perspektiv möts när hundfysioterapeuten Maja Bohlin fokuserar på den fysiska biten och hundpsykologen Sandra Tellström omfamnar den mentala och själsliga. Vi ämnar med denna utbildning utöver att leverera en hel massa kunskap också att ta död på myter, öppna ögonen för nya tankar samt hjälpa i det stora ansvaret det är att vara uppfödare.

Vi hjälper dig bli fantastisk i rollen som uppfödare, trygg i ditt avelsarbete och ger dig verkytgen för att dina hundar att må bra genom hela processen av parning, valpning, moderskap och vägen tillbaka.  Vi tänker ofta "outside the box" samtidigt som vi använder oss av urgamla metoder och blandar in modern forskning & studier. Vi ger dig nya infallsvinklar och metoder för din hunduppfödning!

Utbildningen står stadigt förankrad i etisk hundavel. Vi arbetar med helheten för tiken och valparna hela vägen från avelsval till befruktning som sedan ska resultera i levnadsglada valpar!


Vi adresserar det teoretiska, praktiska och känslomässiga i avel och uppfödararbetet.

Med hjälp av utbildningen kommer du få en ökad förståelse för hunden som art men också som flock och familjemedlem. Kunskapen du inhämtar här blir ovärderlig för dig som Hundtränare och Hundpsykolog för att förstå hunden på en molekylär nivå och för dig som uppfödare att ha spetskunskap och unika verktyg i ditt arbete.

Det känns tryggt att veta att jag får den valp som passar mig. Inte bara den valpen som är sötast eller råkar vara kvar ur kullen. Valp och familj matchas med omsorg och eftertanke. För att kunna göra det krävs ett genuint intresse för valparnas välbefinnande men framförallt en enorm kunskap. Jag har aldrig känt mig så trygg i ett valpköp som jag gjort när jag köpt hos kennel Ukioq

- Annette Mertala, valpköpare till Sandra, kennel Ukioq

100% online utbildning

Den här utbildningen innehåller över 70 undervisningsfilmer innehållande föreläsningar, videoinstruktioner, samtal och diskussioner i viktiga och högaktuella ämnen.

Utbildningen riktar sig till dig som har en stor nyfikenhet och gärna uppslukas av hundens beteende, psykologi och fysiologi i samspel!

Ur utbildningens innehåll

Förberedelser
Val av avelsdjur & avelsmål
Val av mamma
Val av pappa
Lämplig ålder för att bli mamma?

Arv & miljö påverkan, tikens bakgrund
Förbereda tiken för dräktighet
Parning

Val av valpköpare
Tikens relationen till uppfödaren

Träning inför parning & dräktighet
- flertalet träningsprogram

Hur kosten påverkar fertilitet, dräktighet, digivning och comeback


Dräktighet
Dräktighets massage
Förutsättningsbeteenden
Den viktiga valplådan & närmiljön
Valpning och att vara barnmorska: Hantera nödsituationer


Akupressur - inför parning, i dräktighet, under valpning och i återhämtning

Komplikationer som resultat av inaktivitet under dräktighet


Moderskap
Egenskapers påverkan på mamma rollen
Instinkter och erfarenheter
Ursprunliga betenden
Domectiseringens påverkan
Mamma roller och dess olika faser
Tikens uppfostrings teknik

Den viktiga mag, led och muskel hälsan
Valpens näringsbehov
Relationen till uppfödaren
Valplåda och valphage utifrån flera perspektiv

Fodertiksproblematik och viktiga förutsättningarna för fodertikar

Tikens fysika och hormonella påverkan
Palpering och genomgång av tikens fysik
Rörelseanalyser
Bukkirurgi och rehabilitering


Valparna, utveckling och träning
Neonatal och prenatal utveckling
Selecting for vigor
The rule of 12
Personlighetstyper
Personligheter och roller i kullen
Rätt valp till rätt ägare - ledtrådarna och fällorna

Valpens fysiska utveckling och träning
Hur man hanterar valpens utveckling och återhämtningsperiod

Träningsprogram för olika valpstadier
Skapa förutsättningar för framtiden
Uppleva och upptäcka
Den missförstådda miljö och socialträningen

Din roll som uppfödare
Sund "comeback" efter mammaledighet
- träningsprogram 
- från mamma roll till yrkesliv

Valparnas sepration från tik och uppfödare - kritiska perioder och optimala tidpunkter

Singleton puppy syndrome
Swimmer puppy syndrome
Din roll som uppfödare - sund vägledning

Utvärdera avelsarbetet
Problem - strategier
Framtiden - så inspirerar du hundägarna

Stöd och startpaket - Föreläsningar och videos med tips och råd skapade av Hundpsykolog för dig som uppfödare att bjuda dina valpköpare på vid leverans.

Startpaket
- till dina valpköpare ingår!


I utbildningen sista steg ingår ett stödpaket för dig som uppfödare att dela kostnadsfritt till dina valpköpare innan leverans.

Paketet är tänkt att hjälpa dig ge valpen och dess ny familj den bästa starten och förutsättningarna! Paketet innehåller videos med tips och råd skapade av Hundpsykolog inför valpens hemkomst och dess första månader i sitt nya hem.

Genom en länk och unikt lösenord förmedlat via oss tar dina valpköpare del av detta.


(du har fri tillgång till detta i 5 års tid med möjlighet att sen förlänga för en liten summa)

Kvalitetsäkra din uppfödning
Utbildningen är indelad i  flera  kursblock och varje steg har du möjlighet att tenta av genom ett online baserat prov och därmed kvalitetssäkra dig och din uppfödning.

Du får då använda vår stämpel  på hemsida, sociala medier och i dokumentation. Stämpeln intygar att du är mer än en hobby uppfödare utan tar avelsarbetet som det stora  ansvar yrket innebär!

Ett emblem med ditt kennelnamn skickas till dig efter varje godkänt steg.

Detta kvalitetssäkrar din kunskap gentemot dina valpköpare och kollegor.

Steg 1 - Förberedelser
Innehåll: 
Val av avelsdjur & avelsmål. Val av mamma och pappa. Sund ålder för tiken att bli mamma med hänsyn till ras, individ och erfarenhet. Arv & miljö påverkan.

Hur tikens bakgrund påverkar valparna. Förberedelser av tiken för dräktighet. Tikens relation till uppfödaren, utmejsla samarbete & kommunikation.

Konstens alla regler kring parning.

Val av valpköpare, riktlinjer, guider och intervjuer.  Tikens träning inför parning & dräktighet (träningsprogram att använda). Hur kosten påverkar fertilitet, dräktighet, digivning och comeback.


Pris: 1800kr

Steg 2 - Dräktighet

Innehåll: 
Vård av den dräktiga tiken. Dräktighets massage. Förutsättningsbeteenden. Den viktiga valplådan & närmiljön.

Vara barnmorska: Valpning & hantera nödsituationer.


Akupressur - inför parning, i dräktighet, under valpning och i återhämtning
Komplikationer som resultat av inaktivitet under dräktighet


Pris: 1800kr

Steg 3 - Moderskap

Innehåll: 
Tikens fysika och hormonella påverkan. Egenskapers påverkan på mamma rollen. Instinkter och erfarenheter. Ursprunliga betenden. Domectiseringens påverkan.  Mamma roller och dess olika faser. Tikens uppfostrings teknik.

Palperingsprogram och genomgång av tikens fysik. Rörelseanalyser. Bukkirurgi och rehabilitering. Den viktiga mag, led och muskel hälsan under mammaledighet.

Fodertiksproblematik och viktiga förutsättningarna för fodertikar.
Valpens näringsbehov. Valplåda och valphage utifrån flera perspektiv.


Pris: 2600kr

Steg 4 - Valputveckling

Innehåll:
Valparna, utveckling och träning
Neonatal och prenatal utveckling. Genetiska personlighetstyper. Personligheter i kullen. Hur man hanterar valpens utveckling och återhämtningsperiod.

Rätt valp till rätt ägare - ledtrådarna och fällorna

Valpens fysiska utveckling och träning
Neonatal och prenatal utveckling
Selecting for vigor
The rule of 12
Personlighetstyper
Personligheter och roller i kullen
Rätt valp till rätt ägare - ledtrådarna och fällorna

Hur man hanterar valpens utveckling och återhämtningsperiod

Träningsprogram för olika valpstadier
Skapa förutsättningar för framtiden
Uppleva och upptäcka
Den missförstådda miljö och socialträningen


Pris: 4000kr

Steg 5 - Din roll som uppfödare

Innehåll:
Sund "comeback" efter mammaledighet
- träningsprogram 
- från mamma roll till yrkesliv

Valparnas sepration från tik och uppfödare - kritiska perioder och optimala tidpunkter

Singleton puppy syndrome
Swimmer puppy syndrome
Din roll som uppfödare - sund vägledning

Utvärdera avelsarbetet
Problem - strategier
Framtiden - så inspirerar du hundägarna

Stöd och startpaket - Föreläsningar och videos med tips och råd skapade av Hundpsykolog för dig som uppfödare att bjuda dina valpköpare på vid leverans
(du har tillgång till detta i 5 års tid med möjlighet att förlänga)

Pris: 4000kr

Anmäl dig till samtliga fem steg samtidigt, så bjuder dig på steg 5!

Du behöver göra stegen i kronologisk ordning

Smakprover från utbildningen

Anmäl dig till utbildningen här!

  • (Vid anmälan till samtliga steg så bjuder vi på steg 5)
  • Exempelvis: genom rekomendation, google, mässa, Instagram, rekomendation, Facebook, tidigare kontakt med Hundsteg, annons etc.
100% på distans, självstudier

Utbildningen innehåller fem steg och görs i kronologisk ordning med möjlighet att få kavlitets säkring i varje steg med tillhörande emblen att använda på hemsida och sociala medier som intygar dig som utbildad uppfödare.

På vår utbildningsplattform får du ta del av föreläsningar, övningar, träningsprogam, instruktionsvideos och samtal där vi lättsamt diskuterar de många lagren som avel och uppfödning innefattar. Du får en personlig inloggning/lösenord och har tillgång till allt material under 8 månaders tid. Utbildningen sker genom självstudier, men har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkoppla dem till oss så hjälper vi dig få en ökad förståelse. Vi anordnar också årligen samtalscirklar via Zoom som är kostnadsfria att delta på!

Alla texter är det fritt att ladda hem till din dator och filmerna får du se hur många gånger du vill under de åtta månader du har tillgång till utbildningen, rekommendationen är att du för anteckningar på filmerna så du har dem att tillgå i framtiden  - precis som på en "fysisk" utbilning!


Läs mer om utbildningens fem steg längre ner!
 
Jag älskar utbildningen!
Den ger djupa kunskaper om massor av saker en uppfödare kan behöva veta, ny som erfaren. Filmer och annan dokumentation ger en djup inblick i uppfödning, tikens känslor, lämplig träning och hur vi hjälper tiken att må bra hela vägen från parningen till att valparna flyttat! Den berör mig, som uppfödare med mängder av frågor och tankar i dessa ämnen.

- Ingela, Uppfödare
Lärare
Sandra Tellström
Hundpsykolog & Uppfödare
Foto: Sofia Ekerot
Foto: Sofia Ekerot

Sandra Tellström


Med en profession som Hundpsykolog i närmare 20 år tillsammans med en kennel på över 30 hundar och över 15 års erfarenhet som uppfödare med 20 kullar bakom sig, så är kunskapsbasen hos Sandra stor!

I den här utbildningen delar hon med sig av sitt samlade unika perspektiv som Hundpsykolog, hundtränare och uppfödare. Hon delar generöst med sig av allt från husmorsknep till banbrytande forskning och blandar det traditionella med nytänkande perspektiv i en uppfriskande blandning.

Sandra föder upp hårt arbetande polarhundar för långdistanser. De genetiska egenskaperna och miljöbetingelserna som valparna får med sig från tidig ålder kan rent av bli en fråga om liv eller död längre fram i livet. Därför har hon lärt sig att vara extremt nogrann, veta vad som är viktigt att fokusera på och tagit fram unika verktyg för att förbereda valparna för livet för att göra dem framgånsrika!

Sandra är uppfriskande duktig på att se den råa sanningen, vara brutalt ärlig med sitt arbete som uppfödare och väger alltid för och nackdelar mot varandra i varje steg av avelsarbete och uppfödning. Hon är inte rädd för att erkänna misstag och delar frikostigt med sig av sina framgångar. Hon ser alltid till en helhet som innefattar både de fysiska, mentala och själsliga.

Det finns få rätt eller fel, utan som uppfödare får man anpassa sig till tiken: lyssna, respektera, och anpassa till hennes behov både kring parning, dräktighet, valpning och i mamma rollen. Detta är en av Sandras starkaste sidor, att kunna läsa och förstå tiken och möta hennes behov och detta delar hon med sig av i utbildningen där du får tydliga verktyg för att utveckla detta inom din egen uppfödning.

Maja Bohlin
Hundfysioterapeut
Foto: Fanny Gerlach
Foto: Fanny Gerlach

Maja Bohlin


Som diplomerad hundfysioterapeut, friskvårdsinstruktör, balansbollsinstruktör, hundägare (och fårbonde) har Maja en bred kunskapsbas inom hundens anatomi!

Maja har under många år bistått och utbildat kennelar med träningshjälp och förberedelser för den dräktiga tikens valpning och väg tillbaka till ett fullt fysiskt aktivit liv. Hennes kreativitet och inovativa sätt att möta fysisk träning är unika och spännande att ta del av!

Maja lever delvis som hundfysioterapeut och delvis som fårbonde, där hon har fantastiska kollegor i form av hundar som gör jobbet möjligt för henne och utan dem hade hon behövt minst tio anställda! Ur detta dagliga arbete kommer en stor kunskap kring hundens anatomi i relation till egenskaper. Hon har en stor insikt kring vikten av både korrekt träning inför en uppgift och de genetiska förutsättningarna hunden behöver för att klara arbetsuppgifterna i vardagen.

Tack vare hennes arbete som fårbonde (innefattar också fåruppfödning) levererar hon nya och annorlunda perspektiv när det gäller avel och val av avelsdjur. Tankeställare, ögonöppnare och spännande infallsvinklar kring både egenskaper och utseende och hunden!

Tillsammans bildar dem en härlig duo som ger dig en uppfödarutbildning ur ett genuint holistiskt perspektiv där du får möjlighet att skapa en kompetent och yrkesbaserad verksamhet.
Kärleksfulla uppfödare med enormt stor kunskap och kompetens kring allt som rör hunden och hundens liv och utveckling, allt ifrån de första dagarna i fosterstadiet till dagen då tassarna har tystnat. Genuint duktiga i alla avseenden. Noggranna och seriösa uppfödare där aveln bygger på kunskap och ansvar och med ett intresse för att bidra till en avel av friska och välmående hundar. Ukioq är den bästa tänkbara uppfödaren som alltid har ett fokus på att alla beslut vilar på det som är för hundens bästa.

- Malin Ollas, valpköpare till Sandra, Kennel Ukioq
Vad är skillnaden på den här utbildningen och andra uppfödarutbildningar?
 
Vi skulle våga oss på att påstå: ALLT

Det här är en helt unik utbildning som berör andra ämnen och penetrerar viktiga frågeställningar som blir avgörande i många avseenden kring tikens beteende och valparnas framtid. Utbildningen ger också unika verktyg för träning både i valp och vuxen stadiet.

Vad vi inte gör på den här utbildningen är pratar om juridik, avtal, ekonomi och andra ämnen som i stort fokuseras på i andra uppfödarutbildningar. Vi fokuserar istället på det som vi tycker är allra mest spännande: HUNDENS BETEENDE och relationerna mellan uppfödare och valpköpare.

Så är det dem bitarna du vill förstå djupare, veta mer om, ha verktyg inom - då är denna utbildning helt rätt för dig!

Hundtränaren som är hundnörd kommer älska den här viktiga pusselbiten för att till fullo förstå hunden som art och för dig som hunduppfödaren som tycker det är viktigt med detaljer och en helhet får här många nya spännande verktyg att arbeta med!