PACKMANAGMENT

Lär dig hur du hanterar, bygger grunden för samarbete och skapar harmoni i en hundflock!

Hundens flockliv och leverne är ett kärt ämne för oss på Hundsteg som vi känner oss väl förankrade i, genom egen praktiskt erfarenhet men även utbildning. Hos oss i Sulviken bor och lever över 30 draghundar tillsammans i olika flockar. De arbetar tillsammans i stora grupper och deras förmåga att kunna samarbete, respektera varandra och vara lyhörda är avgörande för träningen och arbetets framgång. Att de har goda coopingskills och många verktyg att ta till när det blir skarpt läge är en förutsättning för att bibehålla en sund och välmående vardag.
 
Mycket av ansvaret för allt detta ligger på oss som hundägare, att vi kan skapa förutsättningar för relationer att utvecklas på ett naturligt sätt, att vi kan hantera konflikter och vända dem till samarbete istället för osämja. Det är vi som hundägare som sätter ribban och normen för den kultur våra hundar har i flock. För oss är de omöjligt att se de på något annat vis än att en sund flock börjar med dig som hundägare.
Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap, av verktyg och insikter. Den här utbildningen har fokus på konflikthantering likväl som förutsättningsarbete. Den riktar sig till dig som vill lära dig mera om hundars flockbeteende och få öka förståelse för hundars känslor och personligheter. Till dig som vill utveckla din roll i dina hundars liv för att nå större samarbete, gemenskap och framgång.

Du kanske har en flock redan och vill lära dig mer, kanske du drömmer om att en dag ha en eller så är du bara enormt vetgirig om hund! Oavsett kommer du ha glädje av den här utbildningen och hitta många guldkorn att ta med dig till ditt eget hundliv.

För dig som arbetar professionellt med hund kan du med hjälp av denna utbildning bredda ditt kundklientel till dem som har flerhundshållning, men utbildningen kommer även vara till hjälp för att lösa problematiska hundrelationer mellan två hundar.

"Packmanagment" handlar om verktygen för att skapa förutsättningarna för en sund och välmående flock. Hur man löser problem som uppstår, förståelsen för relationer och vikten av sin egen roll.

Utbildningen innehåller handfasta råd och lösningar grundade i flera olika metoder. Fallbeskrivningar, analysverktyg och iakttagelser av hundmöten.
Innehåll

Flockkonstruktion
Sociala strukturer
Rangordningar och dominans
Hundens språk och signaler
Personlighetstyper och behov
Relationer och dess utveckling
Unghundar i flock
Hormonutveckling och löp
Könsmognadens påverkan

Omplaceringar
Resurshantering & täthets stress
Aggression, flykt, mobbing och utfrysning
Dåliga vanor, osunda kulturer i flock
Förutsättningar för välfungerande flock
Flockhantering i olika stadier
Förväntanseffekter och dess resultat
Stress och pressade situationer
Identifiera hundens behov i flocken
Flockledarens roll
Tidiga erfarenheters inverkan
Kastrerade hundar
Sensitisering, isolering
Habituering och socialiserings metoder
Hantering av familjegrupper
Hantering av sammansatta grupper
Hantering av tillfälliga flockar
Vanligt uppkomna fel
Felsökning och åtgärdsplaner
Hållbara akuta lösningar
Långsiktig rehablitering
Efterchocksbehandlingar
Fallbeskrivningar & flockberättelser

Månadskostnad: 1300kr (ink moms)

Betalningsalternativ
Alternativ 1. Anmälningsavgift 1500kr betalas 10 dagar efter anmälan.
Resterande 3000kr 20 dagar innan utbildningens start.

Alternativ 2. Anmälningsavgift 1500kr betalas 10 dagar efter anmälan, sedan
två inbetalningar á 1530kr


Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, delbetalningsavgifter (om du väljer att delbetala) diplomering/certifiering med mera.
Onlineutbildning
Du bestämmer själv startdatum!


Ta med dig utbildningen hem och ta del av förinspelade föreläsningar i lugn och ro på en tidpunkt som passar dig.

Fallbeskrivningar, verktyg, problemlösningar och mycket mer finner du i denna spännande online utbildning som delas genom filmmaterial, föreläsningar och skriftligt material.

Materialet är inspelat i hundhägn, föreläsningsal och i powerpoint presentationer - variationen skapar en levande utbildning där du får hänga med in i flocken lika mycket som ta del av de teoretiska i pedagogiska föreläsningar inomhus.

Materialet är insamlat under över ett års tid för att ge dig möjlighet att följa specefika individers utveckling i sina flockar.
Att ha förmånen att få följa en flock är enormt lärorikt, givande och roligt men de kan också snabbt vändas till en stressfull och ångestladdad vardag.

Det vill vi lära dig hur man undviker!
Anmäl dig till utbildningen här

  • Exempelvis: genom rekomendation, google, mässa, Instagram, rekomendation, Facebook, annons etc.
Smakprov på innehåll