Utbildningen passar dig som vill arbeta med hundens och människans unika koppling och det som sker i och med hjälp av den.  Vi är ganska säkra på att hunden i grunden är duktig på mindfulness och det i själva verket kan handla om att vända på rollerna och se vad hunden har att lära oss.

Det här ger utbildningen en spännande infart till en djupare förståelse för vad relationen till hunden vilar på. Givetvis finns det också hundar som lider av stressproblematik som drar stor nytta av mindfulness övningar tillsammans med hundägaren. Men det är också just detta vi tycker är fängslande med utbildningen, den är mångbottnad!
Start 20 februari
100% på distans
 

Utbildningen är indelad i tre delar

Del 1 - Mindfullness
Del 2 - Mindfullness med hund
Del 3 - Guida andra i mindfullness


Under dem två första delarna fokuserar vi på dig i första hand!

Mindfulness är svårt att göra framgångsrikt med hjälp av en manual utan blir bäst när det får utvecklas till en egenskap. Detta ämnar vi förankra hos dig genom en uppfriskande resa du gör tillsammans med din egen hund!

Det är svårt att lära ut något man inte bemästrar själv, därför blir du utan undantag ditt viktigaste verktyg.

I den sista delen av utbildningen fokuserar vi på din roll som instruktör, hur du hjälper andra genom dig! 

Du får också ta del av flertalet kursplaneringar du fritt får använda till dess du känner dig redo att göra egna.

Utbildningen sträcker sig över 12 veckor och vilar framför allt på självstudier som kompletteras med tre frivilliga zoommöten och stöd från en Facebook grupp.

 

Vi vill ge dig verktygen att beröra hunden och människan tillsammans!

Vi använder oss av ett vetgirigt perspektiv när vi utforskar mindfulness genom nyfikenhet, vänlighet och spontanitet.

Vi gör utbildningen nyfiket och lättsamt med syfte att utforska de lekfulla i mindfulness och skörda inte bara stillhet utan också kraft, kreativitet och energi!
Månadskostnad 1630kr
Pris: 10.000kr (ink moms)
 
Betalningsalternativ
Alternativ 1. Anmälningsavgift 2000kr betalas 10 dagar efter anmälan.   Resterande 8000kr 20 dagar innan utbildningens start.

Alternativ 2. Anmälningsavgift 2000kr betalas 10 dagar efter anmälan, sedan 5 inbetalningar á 1630kr, första inbetalning görs 28 januari

Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, delbetalningsavgift (om du väljer att delbetala)diplomering/certifiering med mera.