PROFESSIONELL HUNDTRÄNARE

Drömmen blir verklighet hos oss! Det här är utbildningen för dig som vill satsa helhjärtat på en karriär inom yrket hund!  Vår mest omfattande utbildning som innehåller alla våra guldkorn och personligt mentorskap och en studieplan.

Vi hjälper dig starta upp ditt företag och ser till att du redan innan du lämnar oss är igång med din verksamhet. Vi följer dig på din resa och hjälper dig uppnå dina visioner!
 
Utbildningen bygger på moderna metoder och uppdateras kontinuerligt baserat på ny forskning och färska studier. Det här är en modern hundutbildning som gör dig till en av dem främsta hundtränarna i Sverige.

Utbildningsstruktur - handledning att förstå schemat
Utbildningen innehåller webinarium, delkurser, workshops och moduler.

Webinarium släpps på schemalagt datum, du tittar på det när det passar dig
Delkurser sker i fysisk form på plats i antingen Stockholm eller Sulviken
Workshops är praktiskträning  i Stockholm eller Sulviken
Moduler är komplett distansmaterial med tillhörande studieuppgifter att göra på distans. När en modul släpps arbetar man i genomsnitt med de materialet i fem-sex veckors tid.
 

Vi blandar en naturnära och ursprunglig hundfilosofi grundad i hund och människans samevolution med det allra senaste från forskningsfronten. Efter ett år med oss kommer du ha utvecklat en djup förståelse för arten hund, både i tanke och hjärta.

Delvis på distans

Utbildningen är delvis på distans, du tar del av filmer, föreläsningar och skrifligt material via din personliga inloggning på hemsidan. Vi för diskussioner, samtal och ni löser vissa uppgifter via klassens online grupp. Under de fysiska träffarna har vi stort fokus på praktiskträning. 

Materialet du tar del av via distans är genomarbetat, professionellt, pedagogiskt och användarvänligt. Givetvis har du en nära kontakt med din mentor som hjälper vid frågor, funderingar eller behov av att bolla innehållet i distansmaterialet. 

Sammanlagt är det nio fysiska träffar på plats i Sulviken/Åre eller Stockholm.

Den här utbildningen erbjuder dig certifiering som

Hundinstruktör
Hundpsykolog/Problemhundskonsult

Friskvårdsinstruktör
Hundentreprenör
Beteendeteknolog

Gemenskap!

Vi lägger mycket fokus på gemenskap, då vi av erfarenhet vet att detta ökar inspiration och glädjen i att lära sig! Hos oss är det ofta högt i tak och lätt till skratt, en trygg plats att lära sig på. Vi ställer höga krav på våra elever - men vi tillhandahåller verktyg och coaching för att hjälpa dig att nå målen. Våra elever blir således också de främsta hundtränarna i Sverige. På ett lättsamt, pedagogiskt och professionellt sätt utbildar vi med stor kunskap och fingertoppskänsla!

Att byta yrke är ett stort steg och vi vill hjälpa dig hela vägen fram

Din personliga utveckling väger tungt hos oss, undervisningen är väl förankrad i god och inspirerande pedagogik. Under utbildningens gång har du en mentor som kommer följa dig genom utbildningen och se till att du får de verktyg, coaching och stöttning du behöver. Du tentar av de olika blocken vartefter utbildningen fortlöper. Vi skapar en miljö du trivs i och känner dig trygg i, där du ta ditt lärande till en högre nivå. Vi vet att för att bli framgångsrik behövs mera än en utbildning – man behöver växa in i sin nya yrkesroll där personlig coaching, stöttning och att skapa nätverk är väsentliga delar för framgång.

Utbildningen hålls i det vackra Jämtland och pulserande Stockholm

Vi har två utbildningsplatser som vi varierar oss på. I Stockholm ses vi med puls och närheten till de mesta. Vi håller också till på den raka motsatsen, på en vackert benägen gård i de Jämtländska fjällen. En plats för avkoppling och sinnesro.

Du har möjlighet att bo på gården där föreläsningarna hålls och inne i Åre finns en uppsjö av boenden att boka i varierade prisklasser. Kvällstid finns det möjlighet att utforska fjällen och omgivningarna, äta kulinariska middagar och vara med på gemensamma grillkvällar. 

Delkurser

  • Hundinstruktör
  • Problemhundskonsult
  • Klickerfördjupning
  • Hundentrepenör
  • Packmanagment
  • Valputveckling
  • Friskvårdsinstruktör
  • Beteendeteknolog
  • Fältstudier på hundar i flock

PEDAGOGIKEN

Undervisningen:
Sker genom praktik, pedagogiska och inspirerande föreläsningar, webinarium, grupparbeten, filmer och enskilt arbete som redovisas inför grupp och/eller skriftligt.  Du tentar av olika delar av utbildningen fortlöpande.

I utbildningen ingår ett nära sammarbete med dina lärare, vi följer ditt arbete hemma via inlämningsuppgifter som vi lägger tid på att noggrant läsa och ge konstruktiv feedback på, så att du kan utvecklas och bli ännu bättre! Vi har ett stort intresse i att du tillgodogör dig utbildningen på bästa sätt och därför stannar inte vårt engagemang i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via epost och telefon.

Vi utmanar våra elever i att ständigt fortsätta utvecklas. Det är oftast en lättsam stämning med nära till skratt samtidigt som vi ställer krav på våra elever - för att dem ska bli bäst! Hos oss är de roligt att gå utbildning och vi har en personlig relation till våra elever där vi är lyhörda och flexibla för varje elevs förusättningar, mål och visioner.


Hemarbete: 
Du kommer behöva lägga cirka 4-8 timmar i veckan på hemarbete under utbildningens gång. Det kan innebära inläsning av litteratur, efterforskning av ett ämne, framställning och rättning av behandlingsplaner, examensarbete, träning av egen och andras hundar, handledning av hundägare, genomförande av övningar för personlig utveckling.


Examination & kvalitetssäkring:
Examinering sker löpande under utbildningens gång. Efter godkänd utbildning erhåller du ett diplom som styrker din kompetens. Du kommer kunna ansöka om H-märkning och medlemskap i branschorganisationen Sveriges Hundföretagare som kvalitetssäkrar hundpsykologer i tjänst.

Månadskostnad 3000kr

Pris: 92.000kr (ink moms)

Delbetalning erbjuds, se nedan.

Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/certifiering med mera. Det som eventuellt kan tillkomma är kostnad för litteratur, 90% av böckerna du ska läsa under utbildningen finns att låna på bibliotek.

 
Betalningsalternativ:

(Vill du dela upp anmälningsavgiften på två månader så ordnar vi det)

1. Anmälningsavgift 6000kr betalas 20 dagar efter anmälan.
Resterande 86.000kr senast 20 dagar innan utbildningens start.

2. Anmälningsavgift 6000kr betalas 20 dagar efter anmälan.
Månadsvis inbetalning uppdelad på 18 månader. 18 inbetalningar á 5000kr.

3. Anmälningsavgift 6000kr betalas 20 dagar efter anmälan. 
Månadsvis inbetalning uppdelad på 31 månader. 31 inbetalningar á 3000kr.

Ett kortfattat utdrag av utbildningens delar:


Utredningsteknik/metodik
Framställning av träningsplan
Uppföljningsmetodik
Upprätta professionella relationer
Fältstudier. Analysmodeller. Etogram

Aggressionsproblematik
Rädsla, inlärd hjälplöshet, panikkänslor
Ångest/chock/trauma/ptsd
Coreövningar och känsloterapi
Avreaktioner: 5 grund övningar
Avslappningsövningar
Markarbete och  mobilisering
Beteendebehov

Separationsångest
Hantering /vård problematik
Emotioner och känslokartor. Ängslans låda
Jakt och vallproblematik
Alternativa behandlingsmetoder
Holistiskt hundperspektiv
Ledarskap och relationer

Valputveckling. Valpmetodik
Arv och miljö. Tikens roll och inflytande
Valputveckling
Prenatal stress, neonatal stress
Rädsla och nyfikenhets kurvor
Socialisering och prägling
Personlighetsfördelning i en kull
Valptester och lämplighet tester
Berikning och träning för valpar

Flockhantering/Packmanagment
Social struktur och ledarskapsmodeller
Täthets stress
Habituering  & socialiserings metoder
Familjegrupper och sammansatta grupper
Felsökning och lösningar
Hormoner och löp
Fältstudier på hundar i flock

Friskvård/fysträning
Rörelseanalyser
Näringslära, kosttillskott, naturläkemedel

Kroppskännedom. Beröringsterapi
Balansbollsträning
DogParkour
Kordination, rörelser, balansträning

Hälsovård & sjukdomar
Ätproblem
Berikning och motivationsklockor
Stresstyper, faser, stressorer, reducering
Endokrina systemet
Lekogram. Under & över stimulering
Smärta/sjukdom /remisser
Stereotypier

Kurskoncept och metodik.
Din yrkesroll och professionalism.  
Inlärningspsykologi, pedagogik och kommunikation.
Hundars känsloliv.
Hundens arbetsliv.
Äventyr och skogen som klassrum. Naturen som inspiratör.
Relation som fundament.
Stress, kartläggning och detox. Passivitet, vila, avslappning och återhämtning.
Friskvård. Lek och belöning.
Etologi: språk och beteende ur ett hundpsykologiskt perspektiv. Holistiskt hundperspektiv.
Berikning och vardagsaktivering. Valpar, unghundar och hormonell utveckling.
Vardagsproblem.
Inkallning och koppelträning.
Din hund som kollega.
Raskunskap.


Klicker. Inlärnings principer
Klassisk & operant inlärning
Kommandon, stimuli, respons
Styrd & fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål, tränings logg
Terminologi
Kompetensnivåer
Kommando/signaler
Salience
Premacks princip
Sannolikhetsbeteenden
Clean training/ren träning
Baklängeskedjning
Målbildsträning
Beteendeekonomi
Inbyggda förutsättningar
Quiet body/tyst kropp
The matching law
Strong behavior
”Paterns”/mönster
Förstärknings scheman

Kursbyggnation och kultur
Att driva företag.  Ekonomi.
Entreprenörskap 
Marknadsföring. Sociala medier. 
Företagsutveckling
Din yrkesroll och professionalism

Personlig utveckling

Vi vet vad som krävs för att lyckas och har med denna utbildning satt samman ett helhets-koncept med fokus på detta.

LÄRARE
Sandra Tellström  Hundpyskolog
 
Nina Johansson Hundpyskolog

Michelle Ohlsson  Hundpyskolog
 
Maja Bohlin   Hundphysioterapeut

Malin Andersson  DogParkour Sweden
 
Jenny Bernström
Äventyrsledare, kanotledare, klättring, hundtränare, äventyrare och biolog