PACKMANAGMENT

Lär dig hur du hanterar, för fram och skapar harmoni i en hundflock.

Hundens flockliv och leverne är ett kärt ämne för oss på Hundsteg som vi känner oss väl förankrade i, genom egen praktiskt erfarenhet men även utbildning. Hos oss i Sulviken bor och lever 30 draghundar tillsammans i olika flockar. De arbetar tillsammans i stora grupper och deras förmåga att kunna samarbete, respektera varandra och vara lyhörda är avgörande för träningen och arbetets framgång. Att de har goda coopingskills och många verktyg att ta till när det blir skarpt läge är en förutsättning för att bibehålla en sund och välmående vardag.
 
Mycket av ansvaret för allt detta ligger på oss som hundägare, att vi kan skapa förutsättningar för relationer att utvecklas på ett naturligt sätt, att vi kan hantera konflikter och vända dem till samarbete istället för osämja. Det är vi som hundägare som sätter ribban och normen för den kultur våra hundar har i flock. För oss är de omöjligt att se de på något annat vis än att en sund flock börjar med dig som hundägare.
 
Att ha förmånen att få följa en flock är enormt lärorikt, givande och roligt men de kan också snabbt vändas till en stressfull och ångestladdad vardag. De vill vi lära er hur man undviker.
 
Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap, av verktyg och insikter. Den här utbildningen har fokus på konflikthantering likväl som förutsättningsarbete. Den riktar sig till dig som vill lära dig mera om hundars flockbeteende och få öka förståelse för hundars känslor och personligheter. Till dig som vill utveckla din roll i dina hundars liv för att nå större samarbete, gemenskap och framgång.

Du kanske har en flock redan och vill lära dig mer, kanske du drömmer om att en dag ha en eller så är du bara enormt vetgirig om hund! Oavsett kommer du ha glädje av den här utbildningen och hitta många guldkorn att ta med dig till ditt eget hundliv.

För dig som arbetar professionellt med hund kan du med hjälp av denna utbildning bredda ditt kundklientel till dem som har flerhundshållning, men utbildningen kommer även vara till hjälp för att lösa problematiska hundrelationer mellan två hundar.

"Packmanagment" handlar om verktygen för att skapa förutsättningarna för en sund och välmående flock. Hur man löser problem som uppstår, förståelsen för relationer och vikten av sin egen roll.

Utbildningen innehåller handfasta råd och lösningar grundade i flera olika metoder. Fallbeskrivningar, analysverktyg och iakttagelser av hundmöten.

Start Stockholm
21 november 
 
Utbildningsdatum
21-22 november 

Förkunskapskrav: Hundvana

Månadskostnad 1100kr
Pris: 3800kr (ink moms)


Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering, med mera

Betalningsalternativ
Anmälningsavgift 1800kr betalas 15 dagar efter anmälan

1. Resterande 2000kr senast 30 dagar innan utbildningens start

2. Två inbetalningar á 1100kr, första inbetalning 30 dagar innan start

Utdrag ur utbildningens innehåll:
Flockkonstruktion
Rangordningar och dominans
Resurshantering
Täthets stress
Aggression och flykt
Dåliga vanor
Förväntanseffekter
Hundspråk, läsa hund
Hormoner och löp
Kastrerade hundar
Sensitisering
Relationer
 Isolering
Berikning
Stress och pressade situationer
Unghundar och testosteron
Habituering och socialiserings metoder
Hantering av familje-, sammansatta grupper
Vanliga uppkomna fel
Felsökning
 Åtgärdsplaner
Efterchocksbehandlingar
Kosttillskott
Fallbeskrivningar