HUNDPSYKOLOG

50% distans utbildning

Vi gräver bortom matbelöningar och avledningar med lek, vi grottar ned oss i känslor, näring och neonatal påverkan. Vi går till botten med saker och vi fuskar inte, vi tar in alla delar och vi vågar möta verkligheten tillsammans med hundägaren.

Lär dig om utredningsteknik, beteendeproblematik,  diagnostisering, orsaksanalyser, traumaberarbetning, relationer, känsloliv, hundens etologi, inlärning men också vad som krävs för ett friskt och hälsosamt hundliv på riktigt.
 

En skicklig och framgångsrik Problemhundskonsult arbetar med hundens liv i helhet, och fokuserar på orsaksbehandling före symtombehandling för att komma till botten med problemet. Att lägga det pussel som krävs för att förstå hela problematiken bakom ett problem kräver spetskunskap inom hundens beteenden, känsloliv, inlärning likväl som intervjuteknik. Du kommer att besitta kunskap samt förståelse för hur du utformar individuella träningsprogram anpassat till hund och ägare. Hos oss får du lära dig alla dessa bitar och praktisera och utveckla dina egna förmågor under trygg handledning. 

Du som vill lära dig allt om hundträning, med ett helhetsperspektiv och bortom quickfixes. Varmt välkommen till vår Problemhundskonslut utbildning.

Det finns givetvis massvis av olika sätt att åtgärda ett problembeteende/situation, att förstå vilken väg att välja för just den hunden i den situationen med sin hundägare är lika viktigt som att besitta kunskapen i sig om olika sätt att lösa problemen. Detta lägger vi stor vikt vid att utbilda dig i.

PEDAGOGIKEN

Undervisningen:
Sker genom praktik, pedagogiska och inspirerande föreläsningar, webinarium, grupparbeten, filmer och enskilt arbete.

I utbildningen ingår ett nära sammarbete med dina lärare, vi följer ditt arbete hemma via inlämningsuppgifter som vi lägger tid på att noggrant läsa och ge konstruktiv feedback på, så att du kan utvecklas och stadigt bli ännu bättre! Vi har ett stort intresse i att du tillgodogör dig utbildningen på bästa sätt och därför stannar inte vårt engagemang i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via studiergrupp, epost och telefon.

Vi utmanar våra elever i att ständigt fortsätta utvecklas. Det är oftast en lättsam stämning med nära till skratt samtidigt som vi ställer krav på våra elever - för att dem ska bli bäst! Hos oss är de roligt att gå utbildning och vi har en personlig relation till våra elever där vi är lyhörda och flexibla för varje elevs förusättningar, mål och visioner.

Hemarbete: 
Mellan utbildningstillfällena har du hemuppgifter, du bör räkna med att ”skolarbetet” kommer att ta 4-6 timmar i veckan för dig på hemmaplan. 

Examination & kvalitetssäkring:
Tentamen sker i stor utsträckning i praktisk form och via bedömning av skriftliga behandlingsplaner. Efter godkänd utbildning erhåller du ett diplom som styrker din kompetens. Du kommer kunna ansöka om H-märkning och medlemskap i branschorganisationen Sveriges Hundföretagare som kvalitetssäkrar hundpsykologer i tjänst.

 ATT LÄSA DELVIS PÅ DISTANS

Utbildning är anpassad till vårt moderna samhälle och avlånga land. Frihet att studera på egna villkor men utan att ta bort de personliga mötena, intressanta diskussionerna och pedagogiska föreläsningarna.
 
Vi vill att det ska vara möjligt att kunna gå utbildning hos oss oavsett vart man bor och därför har vi blandat distansstudier med fysiska träffar. Det är sammanlagt sex träffar i Stockholm fördelat under cirka ett års tid, mellan träffarna får du ta del av webbaserade föreläsningar, studiefilmer och coachingsamtal online. Att delvis göra utbildningen distansbaserad sparar dig tid och pengar på resor.
 
Vi tror att det här utbildningsformatet är den perfekta kompromissen mellan distans och traditionell utbildning, utan att kompromissa på kvalité eller den viktiga personliga aspekten vi på Hundsteg värnar om.
 
Regelbundna onlineföreläsningar gör det lättare för dig att kombinera dina studier med arbete och familj. Vissa föreläsningar finns att ladda ned och ta del av när det passar dig, andra är live streamade med möjlighet för interaktion och diskussioner. Vi följer alltid upp våra förinspelade online föreläsningar med skypemöten där möjlighet finns att ställa frågor, ventilera funderingar och diskutera.

Hundträning – ett hantverk
Våra fysiska träffar innefattar kvalitativa föreläsningar, spännande diskussioner och praktiskt träning med hund. Att träffas är för oss en avgörande del i att skapa en god kvalité på utbildningen, fingertoppskänsla är grundläggande när man arbetar med hund och det lärs inte ut på distans.

Att träna hund är ett hantverk som kräver personliga möten för att utvecklas. Därför tycker vi att det är viktigt med de fysiska träffarna.
Vi vet att pedagogik är viktigt när man tränar hund, därför lägger vi stort fokus på det även när vi utbildar våra elever. Vi guidar dig på ett enkelt och lättsamt sätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lärorik och rolig utbildning

Start 31 maj
Våren 2021
 
Webbinarium paket (laddas ner)
31 maj
14 juni
28 juni
12 juli
16 augusti
4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
22 november

"Fysiska" utbildningsdatum
23-25 augusti - Sulviken
24-25 september -Stockholm
10-12 november - StockholmCoaching samtal  (kvällstid)
Månadsvisa avstämmningssamtal där utrymme finns att ventilera, ställa frågor och dela erfarenheter


Studiegrupp
Onlinebaserad studiegrupp

Förkunskapskrav:
Hundinstruktörsutbildning

Några års arbetserfarenhet som hundinstruktör är meriterande men ger inte förtur framför sökande som är examinerade hundinstruktörer.

Vår HUNDPSYKOLOG
utbildning är inte riktigt som "alla andra"
- du vill inte missa den.

Ett kortfattat utdrag av utbildningens delar:

Utredningsteknik/metodik
Analysförfattning
Framställning av träningsplan
Uppföljningsmetodik

Aggressionsproblematik
Rädsla, inlärd hjälplöshet, panikkänslor
Ångest/chock/trauma/ptsd
Coreövningar och känsloterapi
Avreaktioner: 5 grund övningar
Avslappningsövningar
Markarbete och mobilisering
Beteendebehov
Hundens känsloliv

Separationsångest
Hantering /vård problematik
Emotioner och känslokartor. Ängslans låda
Utbrändhet
Jakt och vallproblematik
Alternativa behandlingsmetoder
Ledarskap och relationer

Rörelseanalyser
Smärta/sjukdom /remisser
Näringslära, kosttillskott, naturläkemedel
Friskvård & träning

Kroppskännedom
Holistiskt hundperspektiv
Stressreduceringsprogram
Felstimulering

Ätproblem
Berikning och motivationsklockor
Stresstyper, faser, stressorer, reducering
Endokrina systemet
Hundens hjärna
Stereotypier

Inlärning. Pedagogik. Kommunikation.
Klicker. Fördjupad klickerteknik.
Träningsmetoder och studier
Lekutveckling, lekens funktion.
Motivations system.
Belöningsteknik
Hundens beteende/etologi


Din yrkesroll och professionalism

Delkurs: Valputveckling
Delkurs: Relationsresan

Månadskostnad 2400kr

Pris: 34.000kr (ink moms)

Delbetalning erbjuds, se nedan.

Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/ certifiering med mera.

Betalningsalternativ:
1. Anmälningsavgift 3000kr betalas 20 dagar efter anmälan. Resterande 31.000kr senast 20 dagar innan utbildningens start.

2. Anmälningsavgift 3000kr betalas 20 dagar efter anmälan. Månadsvis inbetalning uppdelad på 6 månader. 6 inbetalningar á 5400kr.

3. Anmälningsavgift 3000kr betalas 20 dagar efter anmälan.  Månadsvis inbetalning uppdelad på 14 månader. 14 inbetalningar á 2400kr.

Utbildningen innehåller
- Tre träffar i Stockholm och Sulviken

- Regelbundna coachingsamtal via videochat som ger möjlighet till uppföljning och att ventilera funderingar

-En egen mentor för personligutveckling

- Tillgång hemifrån till genomarbetade filmer under hela utbildningen vilket både förenklar och effektiviserar ditt lärande.

- Flertalet onlineföreläsningar du enkelt följer hemifrån

- Medlemskap i studiegrupp där fallbeskrivingar, studieuppgifter medmera arbetas med gemensamt

- Studiematerial samt litteratur
 
Våra onlinebaserade kanaler är lätta för alla att använda och vi hjälper dig givetvis med den tekniska biten vid behov.