HUNDINSTRUKTÖR

Hos oss blir du proffs på inlärning! Att bli hundinstruktör hos oss innebär att du får lära dig hur den grundläggande inlärningspsykologin fungerar och hur du ska använda den. Med den kunskapen kan du sedan navigera dig igenom det mesta!  

Vad lär du dig?
Efter genomgången utbildning hos oss så kan du hålla grund, valp, fortsättning och aktiveringskurser samt privatlektioner med en ras - och individanpassad träning. Du har kunskap inte bara i inlärning och metodik utan även i hundens beteende, hälsa och historia. Du har lärt dig hur man sätter samman en kurs, hur du marknadsför dig på bästa sätt, lägger upp en budget och driver ett företag.

På vår hundinstruktörsutbildning kommer du alltid att bli sedd, vi har personligt mentorskap baserat på elevens önskemål. Vårt mål och största fokus är att DU ska lyckas. Vi tycker att det är fantastiskt roligt att arbeta med det vi gör och det smittar snabbt av sig på våra elever och skapar en lättsam, trygg och givande miljö att vistas.

Hos oss är de ofta högt i tak och vi utmanar våra elever i att ständigt fortsätta utvecklas. Det är oftast en lättsam stämning med nära till skratt samtidigt som vi ställer krav på våra elever - för att dem ska bli bäst! Hos oss är de roligt att gå utbildning och vi har en personlig relation till våra elever där vi är lyhörda och flexibla för varje elevs förusättningar, mål och visioner.

Vårt engagemang stannar inte i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via epost och telefon

PEDAGOGIKEN

Undervisningen:
Sker genom praktik, pedagogiska och inspirerande föreläsningar, grupparbeten, filmer och enskilt arbete som redovisas inför grupp och/eller skriftligt. 

I utbildningen ingår ett nära sammarbete med dina lärare, vi följer ditt arbete hemma via inlämningsuppgifter som vi lägger tid på att noggrant läsa och ge konstruktiv feedback på, så att du kan utvecklas och bli ännu bättre! Vi har ett stort intresse i att du tillgodogör dig utbildningen på bästa sätt och därför stannar inte vårt engagemang i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via epost och telefon.

Val av metod
Vi baserar inte vår träning på ”mjuka eller hårda metoder”, vi baserar vår träning på kunskap kring hur hunden lär sig. Vi använder sedan den kunskapen för att på ett trevligt, respektfullt och etiskt korrekt sätt lära hunden det vi önskar. Att använda sig av begrepp som ”mjuk” eller ”hård” känns för oss märkligt. Det är självklart att vi respekterar hunden och inte behandlar den på ett sätt som skulle kunna vara smärtsamt, varken för själen eller kroppen.

Inlämningsuppgifter
Hemarbetet räknar vi är i snitt 3-5 timmar veckan där de under vissa veckor kan vara mer intensivt medan andra veckor helt utebli. Med god planering och framförhållning ska de inte vara några problem att arbeta heltid samtidigt som studera hos oss.

Hemarbetet är uppdelat i följande områden:

  •  Praktik
  •  Fallbeskrivningar
  •  Raskunskap
  •  Sjukdomar
  • Litteratur
  • Fördjupningsarbete

Examination & kvalitetssäkring:
Tentamen sker genom blocktentor samt examensprov som är både skriftligt och praktiskt. Efter godkänd utbildning erhåller du ett diplom som styrker din kompetens. Du kommer kunna ansöka om H-märkning och medlemskap i branschorganisationen Sveriges Hundföretagare som kvalitetssäkrar hundpsykologer i tjänst.

Start Sulviken, Åre
21 maj 2020
 
Utbildningsdatum
21-24 maj       
 Sulviken
7 juni                   DISTANS
26 juli                  DISTANS
27-30 augusti   Sulviken
7 september      DISTANS
19 oktober          DISTANS
23 november     DISTANS

Förkunskapskrav:
Gediget hundintresse

Ett kortfattat utdrag ur några av utbildningens delar:

Inlärning. Pedagogik. Kommunikation
Träningsmetoder och studier
Kursmetodik

Valpmetodik
Belöning och störningstrappor
Koppelhantering
Inkallningsträning
Lekutveckling, lekens funktion.
Belöningsteknik
Raskunskap. Jaktkoden.
Hundens beteende/etologi

Vardagsproblem
Aggression. Rädsla.

Ledarskap och relationer

Friskvård
Hälsovård & sjukdomar
Hundens mat, ätproblem
Berikning och motivationsklockor
Stresstyper, faser, stressorer, reducering
Endokrina systemet
Lekogram. Under & över stimulering

Klicker. Inlärnings principer
Klassisk & operant inlärning
Kommandon, stimuli, respons
Styrd & fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål,
tränings logg
Terminologi
Kompetensnivåer


Att hålla kurs. Kursplanering
Kursplanering
Att driva företag

Månadskostnad 2200kr
Pris: 30.000kr (ink moms)


Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/certifiering med mera.  

 
Betalningsalternativ:
1. Anmälningsavgift 3000kr betalas 20 dagar efter anmälan. Resterande 27.000kr senast 30 dagar innan utbildningens start

2. Anmälningsavgift 3000kr +
6 inbetalningar á 4600kr, första inbetalning 30 dagar innan start


3. Anmälningsavgift 3000kr +
14 inbetalningar á 2200kr, första inbetalning 30 dagar innan start