För hund. En utbildning som räddar liv. Detta är kursen för dig som är yrkesverksam inom hund och som önskar erbjuda kurser för dina kunder eller olika verksamheter/föreningar som ger ovärderlig information i hur de utför första hjälpen för hund samt hjärtoch lungräddning på hund.

Under utbildningen lär ni er metoder för vuxenpedagogik, att hantera stressade situationer, instruktörens arbete samt grundutbildning i första hjälpen/HLR hund. Ni får träna på att planera och genomföra grundutbildningar med deltagare och att bedöma deltagares teknik.
Vi erbjuder en gedigen kunskapsbank i hantering av hundens akutsituation utifrån olika händelser.
Vad ska du göra om hunden är medvetslös, blir chockad efter ett trauma, sätter tuggleksaken i halsen, eller får hjärtstopp? Bara att någon gör något ökar hundens chanser att överleva!

Kunskap om första hjälpen och Hjärt-lungräddning på hund
räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.
Att ha en god krisberedskap på arbetsplatser eller i hemmet som hundägare handlar om att ha kunskap till att kunna utföra viktiga insatser innan/under transport till veterinär eller annan hjälp. Att öva ofta är viktigt för att kunskapen snabbt ska kunna omsättas i praktiken. Med vår instruktörutbildning i Första hjälpen/Hjärt-lungräddning för hund får du kunskap som gör dig redo att utbilda hundägare, privatpersoner, kollegor, verksamheter och föreningar. Som instruktör i första hjälpen/hjärt-lungräddning för hund, krävs det självklart att man själv är
duktig på att utföra teknikerna. Men lika viktigt är det att man också har förmågan att lära ut.

När du får din utbildning hos oss är huvudlärare en erfaren specialistsjuksköterska från den humana akutsjukvården med flerårig erfarenhet inom hundbranschen. För dig som själv inte har denna bakgrund kan det vara extra värdefullt att få en mer verklighetsbaserad bild av hlr och första-hjälpen hos oss.

Under instruktörskursen kommer varje deltagare få en gedigen utbildning i grundläggande första hjälpen/hjärt-lungräddning för hund. Det krävs därför inga förkunskaper i HLR eller annan sjukvård. Vidare får deltagarna lära sig pedagogiken för att på egen hand utbilda i ämnet.

Kunskaper om utbildningsmaterial och skötsel av dessa ingår också. Varje deltagare får tillsänt
sig en instruktörsbok i ämnet, och erhåller som kursdeltagare även erbjudande om förmånliga priser på arbetsdockor/första hjälpen kit etc. Som elev hos oss blir du en säker och trygg instruktör, med självförtroende och kunskap nog för att på egen hand kunna utbilda kollegor och kunder i första hjälpen/hjärt-lungräddning för hund.

Vem passar utbildningen?

Kunskapen du får på den här utbildningen är ovärderlig och till nytta för varenda hundägare. Du som "Första hjälpen & HLR instruktör för hund" blir den personen som lär andra den här livsviktiga kunskapen genom kurser, workshops och föreläsningar.

Du kommer kunna erbjuda kurser och utbildningar som det idag finns stor efterfrågan på, kunskapen på detta området är idag relativit begränsat och behovet och intresset hos hundägarna stort. Vi lär dig satta samman grundutbilningar i ämnet och hur du coachar hundägarna till rätt teknik i olika sammanhang (att öva ofta är viktigt för att kunskapen snabbt ska kunna omsättas i praktiken).


Kunskapen du får kommer givetvis också till användning för din egen hund/ar, på kurs eller tävling om olyckan är framme. Du lär dig förstå omgivningen och kan även till viss del förhindra potentiella olyckor.

Så här går det till

Utbildningen är uppdelad i 7 moduler och du arbetar dig igenom en i taget.  Du tar del av undervisningen genom förinspelade webinarium som vi följer upp med personliga samtal och återkoppling. Du får tydliga uppgifter att genomföra som du löpande får feedback och coaching i.

Vi arbetar oss igenom en modul i taget och går sedan vidare till nästa. Du kommer att få en inloggning till vår utbildningsplattform där du löpande kommer att finna allt du behöver för att genom utbildningen på ett enkelt vis.

Workshops
Vi kommer att ha regelbundna workshops med praktisk träning på distans via Zoom, träffarna är obligatoriska att närvara på. Du behöver därför ha tillgång till webkamera och mikrofon, mobiltelefon eller dator med internetuppkoppling.

Du tillhör en klass som vi samlar kring en Facebookgrupp där möjlighet finns att ta hjälp av varandra, inspirera och peppa varandra. När man genomför något på distans blir det extra viktigt med er gemenskap och tillhörighet - det lägger vi därför stort fokus
Start
13 sept 2024

100% på distans
Utbildningen innehåller sju block med omfattande material som delas via både föreläsningar, instruktions videos och skriftligt material.  Vi har i tilllägg till det regelbundna workshops med praktisk träning på distans via Zoom.

Läs mer om innehåll och utformning längre ned!
 
Kunskapen som räddar liv
Välkommen till Sveriges enda "Första hjälpen hundinstruktörutbildning" 

En komplett  utbildning ledd av specialistsjuksköterska.
Utbildningens innehåll

MODUL 1
Akutsituationer med hund - fokus människa
- stressfysiologi hos människa
- Krisreaktioner hos människa
- att hantera en akutsituation med hund
- åtgärder för att hantera stressreaktioner efter olycka/trauma hos hund
(vinkel människa)
- checklista för akutsituation
- själverfarenhet - hur hanterar du en akutsituation?

MODUL 2
Vuxenpedagogik
- den läraktiga människan
- den behovsstyrda människan
- yttre och inre motivation
- motivation som maktutövning

MODUL 3
Hundens fysiologi - vitalparametrar
- hjärtfrekvens
- andning
- slemhinnor
- kroppstemperatur
- egen journal
- övningsmaterial

MODUL 4
Första hjälpen
- översikt av vitalparametrar
- sidoläge
- konstgjord andning
- hjärtkompressioner
- hjärt- och lungräddning
- chocktillstånd
- akut- och efterchocksbehandling
- traumabehandling
- övningsmoduler

MODUL 5
Olycksfall
- akut blödning
- tryckförband
- akut trauma (fallolycka, trafikolycka)
- synlig blödning
- kraftig hälta
- tecken på smärta
- ytlig andning
- andning med bukpress
- hög puls
- missfärgade slemhinnor
-  medvetslöshet/kollaps
- sårskador
- prioriteringsordning & åtgärder
- frakturer
- kvävningstillbud/ Andningsbesvär
- heimlichmanöver
- hundbett
- värmeslag
- köldskador
- feber
- drunkning
- förgiftningstillbud
- tandskador
- ormbett
- kramptillstånd
- ögonskador
- brännskador
- akut magsjuka
- metodikövningar

MODUL 6
Hjälpmedel
- första hjälpenlåda
- omvandla material i omgivningen till hjälpmedel
- nossnara
- flytta skadad hund
- bandage och förband

MODUL 7
Praktiskt utövande
-momentträning – hur lär vi ut de olika kursdelarna?
- instruktörens arbete
- redovisning av träningsuppgifter
- diskussion om pedagogik
- planera och genomföra kurstillfälle
- bedöma kursdeltagares teknik i första hjälpen och HLR för hund.
- instruktörens arbete
- redovisning av träningsuppgifter
- klvalitetssäkring
- verktyg och kursmaterial
- praktiska råd och tips


Datum för live webinar:
27 september 18.00
10 oktober 18.00
13 november 18.00
12 december 18.00
16 januari 18.00
11 februari 18.00
13 mars 18.00
16 april 18.00
Månadskostnad 1700kr
Pris: 20.000kr (ink moms)

Betalningsalternativ
Alternativ 1. Anmälningsavgift 2000kr betalas 10 dagar efter anmälan. Resterande 18.000kr
20 dagar innan utbildningens start.

Alternativ 2. Anmälningsavgift 2000kr betalas
10 dagar efter anmälan, sedan
11 inbetalningar á 1700kr
Vill du inte utbilda dig till instruktör? Spana in vår hundägare utbildning inom akutsjukvård här!
Louise Tigerhielm
Specialist sjuksköterska & Hundinstruktör

Louise är den självklara huvudläraren på utbildningen, med sin djupa kunskap i ämnet tillsammans med imponerande pedagogiska förmågor skapar hon gedigna förutsättningar för sina elever.

I ryggen har hon utbildningarna som specialistsjuksköterska inom pediatrisk omvårdnad samt mentalskötare inom akutpsykiatrisk omvårdnad tillsammans med en hundinstruktörutbildning, hundmassör, friskvårdsinstruktör och besökshundförare med barnbehörighet.

Louise styrka sitter i sin breda erfarenhet från både human och hund sidan, att kombinera dem i denna utbildningen skapar en helt unik möjlighet för deltagarna att lära sig första hjälpen.

Sandra Tellström
Hundpsykolog  & Hundspannsförare

Efter många års erfarenhet med hårt arbetande hundar på fjället har en kunskap kring första hjälpen både blivit dyrköpta erfarenheter och gett en nödvändig verktygslåda för det oväntade.

Med över 30 hundar på gården och med träning som tar plats ofta långt ifrån både civilation och veterinär har kunskapen blivit livsavgörande. Att veta vad man ska göra när och hur, kan vara avgörande för framtiden men också att ha kunskapen för att kunna ta hand om mindre skador själv och spara på veterinärbesöken - är värdefullt!

Med förankring i hundens psykologi är dock Sandras starkaste sida de mentala bitarna i chock och traumaberatning, och det är dem hon ansvarar för i utbildningen tillsammans med annat smått och gott som hon kommer i kontakt med i sin hundträning så som överhettning, magovridning, tass och köldskador med mera.