DOGALÄRARE - PÅ DISTANS

Vårt DOGA utbildningsprogram ger en gedigen grund att växa utifrån och riktar sig både till elever som vill bli lärare och hängivna hundägare som vill fördjupa sitt personliga utövande och sin kunskap om både doga och yoga.


I rollen som dogalärare ska du kunna guida människor och deras hundar genom fysiska övningar, energi- och andningsövningar. Skapa ökat fysiskt och mentalt välbefinnande, flexibilitet, styrka och balans. Målsättningen är förbättrad kroppsuppmärksamhet, närvaro och att frigöra blockeringar – inte att bli så akrobatiskt skicklig som möjligt. Vi jobbar sammanvävt med det fysiska, mentala och själsliga och med detta fokus blir eventuella motstånd möjligheter till självinsikt i stället för hinder. En spännande resa öppnar sig för den som är redo!

Sandra Tellström, DogaLärare

Yoga är ett effektivt verktyg för att skapa balans mellan kropp och själ, mellan kropp och sinne. Yoga är inte bara fysiska ställningar, det ligger en hel vetenskap bakom som är över 5000 år gammal. Doga är ett relativt nytt begrepp i sammanhanget men har för avsikt att ha samma funktion som yogan. Vi arbetar utifrån samma principer.

För att uppnå resultat krävs en hundägare som inte bara gör rörelserna med sin hund utan förstår känslorna och processerna bakom dem. Det kräver en duktig lärare och guide, det är det vi ämnar att lära dig. Att se en bild på en position kan vem som helst efterlikna men att förstå läran bakom dem - det är en helt annan sak. Det är den vi vill lära dig.

Att kunna guida hundägare och hundar till en djupare förståelse av sig själva, sina hundar, reltionen och vardagen dem delar. På riktig och på djupet kunna hjälpa till positiva förändringar och samtidig erbjuda stunder av avkoppling, närvaro och gemenskap med sin hund. Dogan handlar om här och nu som sedan ger ringar på vattnet i vardagen.

Vakna, Fokus, Vila och Läka

Utbildningen innehåller fyra olika områden som vi fördjupar oss inom med hjälp av yoga, doga, beröringsterapi och meditation.  Du kommer efter genomgången utbildning att kunna hålla pass och workshops inom dessa områden men även kunna bygga egna pass baserat på dina och dina kunders önskemål. Med hjälp av dessa verktyg och förståelse för dess funktion kommer du kunna hjälpa hundägare och deras hundar till en mer närvarande vardag, en fördjupad relation och ett mer balanserat liv.

Yoga och Doga förändrar och transformerar. Det är en resa som öppnar upp oss och fördjupar oss i upptäckandet av mer dolda och subtila nivåer av oss själva och våra hundar, så att vi kan leva våra liv mer närvarande och helhjärtat. Att lära känna oss själva på detta djupare, mer autentiska sätt, hjälper oss att göra medvetna val och fatta beslut som står närmare det som känns sant och äkta. 

Doga är styrka, kroppskontroll och ett väldigt handfast sätt att jobba med ens inre genom den yttre kroppen. Ett antal rörelser som vi guidar hunden att utföra vilket stärker hundens fysik, vår relation och på sikt förändrar hundens sätt att vara. 

Genom att utföra rörelser som är utanför vanan både väcker och skapar man nya neurologiska vägar. Hjärnceller och synapser stimuleras och det hjälper hunden till positiva beteendeförändringar, kapacitet att hantera förändringar, hjälper skapa en inre balans samt att det både ökar hundens vilja att lära sig och engagera sig i sin omgivning. Genom arbetssättet man gör Doga skapas också många och djupa tillits övningar tillsammans med ökat samarbete. Avgörande faktorer i en bra relation. Doga har positioner som ämnar att öppna upp hunden, lugna den, stimulera kreativitet men även att läka, exempelvis bearbeta ångest och trauman. Genom närvaro, känsla och rörelse får vi andra resultat än de vi fått om vi valt andra vägar. 

Doga är egentligen bara verktyg för att nå in på djupet i både vår egen och hundens själ. Man bör vara beredd på att göra egna "resor" när man arbetar med Doga. Då både hundens beteende och de vi gör tillsammans speglar mycket i vår egen själ och vardag.

VAD ÄR DOGA?

DogaLärare Sandra Tellström berättar:

Doga fanns i Sverige innan Hundsteg etablerade den doga vi praktiserar idag - men den handlade nästan enbart om att göra yoga och ha med hunden i sina pass, med andra ord väldigt lite fokus på hunden egentligen.

Dogan som vi nu praktiserar har modulerats fram genom många år och sakteligen blivit en samling av övningar och förhållningsätt som sedan fått samlats under namnet ”Doga” i efterhand. Övningarna har jag lärt mig genom åren av duktiga humanpsykologer samt hund och hästtränare med fokus på själsliv, känslor och kroppens fysik i symbios. Vissa övningar har jag ändrat om i en del för att de ska nå ett annat resultat än sitt ursprung, andra är precis som jag lärt mig dem. En del övningar har jag helt själv skapat utifrån att prövat mig fram med både egna och andras hundar där resultaten och feedbacken från hundarna fått leda och utveckla dem till det dem är idag.

Ibland har behov funnits för en specifik hund att få arbeta med besvärliga känslor och genom sökandet av att hitta ett sätt för den hunden att få möjlighet till det - har en övning tagit form som jag senare insett fler hundar kan ha nytta och glädje av. Att ta fram dessa övningar har ofta skett med hjälp av andra Hundpsykologer, Fysioterapeuter, Etologer och Yogainstruktörer - som har hjälpt mig lägga pusslet och nå målet. För mig är ”doga” en unik samling av kunskap och livserfarenhet av många människor, jag har bara haft äran att sätta ihop det.

Genom egen personligutveckling har jag kunde dra allt fler paralleller till mitt mående, mina handlingar och vad mina hundar speglade och hur jag agerade. Den röda tråden blev alltmer uppenbar: relationen mellan människan och hunden. Allt fler pusselbitar lades på plats och jag ville sätta ihop mina övningar, samlade erfarenhet och kunskap till ett koncept. Det som kändes närmast till hands i liknelse var yoga, genom sitt sätt att binda samman det fysiska, mentala och själsliga. Därav att det fick gå under namnet ”doga” som vilar mer på en filosofi och sätt att möta livet än på själva övningarna som egentligen bara är verktygen för att nå det.

Jag tror att det finns många hundar som bär på emotionella ärr och svårbearbetade upplevelser. Väl kamouflerade i ständig sysselsättning. Hundar som har svårt att koppla av, ständigt söker sysselsättning eller uppmärksamhet. Det är lätt att skylla på passivitetsproblem och stress och sedan symptom behandla därefter. Livslång symtombehandling som i själva verket ger föga resultat.

Tyvärr har just dessa hundar svårt att hitta till dogan, då man i motsats till vad hunden egentligen behöver, tror att det inte ”passar” hunden just för att den är väldigt aktiv.

I dogan finns något att hämta för alla tåls att säga, inte bara för den ärrade eller överaktiva, utan även för den levnadsglada och sorglösa. Doga´s övningar har ett märkligt sätt att leta sig in och träffa precis där den behövs som mest – oavsett individ.      Sandra Tellström,  DogaLärare

Distansutbildning - hur går det till?
Du får ta del av undervisningen genom förinspelade webinarium som vi följer upp med personliga samtal och återkoppling. Du får tydliga uppgifter att genomföra som du löpande får feedback och coaching i. Du kommer få en inloggning till våra speciella "elev sidor" där du löpande kommer finna allt du behöver för att genomföra utbildningen på ett enkelt vis.

Utbildningen är uppdelad i sex moduler och du jobbar dig igenom en i taget med tillhörande praktik.

Du tillhör en klass som vi samlar kring en Facebook grupp där möjlighet finns att ta hjälp av varandra, inspiera och peppa varandra. När man gör någonting på distans blir det exta viktigt med en gemenskap och tillhörighet - så de kommer vi lägga fokus på!

Vi ämnar få till en en inspirerande, kreativ och trivsam utbildning - på distans!

Utbildningen innehåller mycket praktik som du ska göra både med egen hund och andra hundar med sina ägare. Utvalda delar av praktiken filmas och redovisas till din lärare tillsammans med en del skriftliga inlämningsuppgifter. 

Start 
16 november 2020

2 platser kvar

Modulerna släpps följande datum: 
Modul 1 – Yoga (16 november)
Modul 2 – Vakna (4 januarii)
Modul 3 – Sova (15 februari)
Modul 4 - Fokus (29 mars)
Modul 5 – Läka (10 maj)
Slutmodul - Examinering  (28 juni)
 
Examen  1 september

Vi arbetar ofta utifrån både hunden och ägaren, med relationen som en röd tråd. En viktig aspekt som behöver få plats för att det ska bli en helhet i det vi gör. 

Du som hundägare delar stunden med din hund genom meditation och enkla Yoga övningar. Passen ni gör, gör ni tillsammans.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
I en gynsamm och effektiv kombination använder vi oss av följande verktyg när vi håller dogapass för hund och hundägare.

Doga

Doga är ett antal rörelser som vi guidar hunden att utföra vilket stärker hundens fysik, vår relation och, genom de nya neurologiska vägar som skapas i hjärnan, på sikt förändrar hundens sätt att vara. 

Beröringsterapi
Beröring läker, skapar känslor och påverka oss oerhört mycket mer än vi tänker på till vardags. Vår beröring hämtar inspiration från olika väl beprövade källor. Med massage, tryck och rörelser på olika delar av hundens kropp skapar vi förutsättningar för läkning och välbefinnande. De flesta hundar älskar den här biten av passet. Med tiden blir det här viktiga verktyg även i andra situationer. 

Meditation
Stilla eller i rörelse lär vi oss att inte vara våra tankar. När du kan titta på dina tankar utifrån släpper du ditt känslomässiga engagemang i dem och kan plötsligt se saker som du dolt för dig själv. Tillsammans med hunden hittar du in i er båda. Ditt lugn och närvaro kommer tveklöst ha effekt på din hund som snart kommer börja "ge tillbaka" till dig under era meditationer. Spännande möten med hunden på en helt annan nivå.

Yoga
Du får lära dig enklare yoga som inte kräver akrobatik eller avancerad balans. Det är omöjligt att lära ut om Doga om man själv inte förstår och upplevt yogans alla förtjänster. Yoga är en hel filosofie vi arbetar efter och hundägaren minst lika viktig som hunden i detta. 

Inga förkunskapskrav krävs för dig eller hunden. Inte heller behöver du ha en hund som är bra på att koppla av – det är just det vi ska söka lösning på.

Månadskostnad 1700kr

Pris: 20.000kr (ink moms)

Delbetalning erbjuds, se nedan.
Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/ certifiering med mera.
 
Betalningsalternativ:
1. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan. Resterande 17.000kr betalas 30 dagar innan utbildningens start.

2. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan. Månadsvis inbetalning uppdelad på 6 månader. 6 inbetalningar á 2950kr.

3. Anmälningsavgift 3000kr betalas 15 dagar efter anmälan.  Månadsvis inbetalning uppdelad på 10 månader. 10 inbetalningar á 1850kr.

Referenser

Våra utbildade Dogalärare lämnar gärna referenser och berättar om utbildningen de genomgått.