Professionell Hundtränare

Drömmen blir verklighet hos oss! Det här är utbildningen för dig som vill satsa helhjärtat på en karriär inom yrket hund!  Vår mest omfattande utbildning som innehåller alla våra guldkorn och personligt mentorskap och studieplan.

Vi hjälper dig starta upp ditt företag och ser till att du redan innan du lämnar oss är igång med din verksamhet. Vi följer dig på din resa och hjälper dig uppnå dina visioner!
 

Utbildningen bygger på moderna metoder och uppdateras kontinuerligt baserat på ny forskning och färska studier. Det här är en modern hundutbildning som gör dig till en av de främsta hundtränarna i Sverige.

Vi lägger mycket fokus på gemenskap, då vi av erfarenhet vet att detta ökar inspiration och glädjen i att lära sig! Hos oss är det ofta högt i tak och lätt till skratt, en trygg plats att lära sig på. Vi ställer höga krav på våra elever - men vi tillhandahåller verktyg och coaching för att dig att nå målen. Våra elever blir således också de främsta hundtränarna i Sverige. På ett lättsamt, pedagogiskt och professionellt sätt utbildar vi med stor kunskap och fingertoppskänsla!


Utbildningen som är den enda av sitt slag i Sverige innehåller följande delkurser:
(klicka för att läsa mer specifikt om varje delkurs)


Att byta yrke är ett stort steg och vi vill hjälpa dig hela vägen fram
Vi vet vad som krävs för att lyckas och har med denna utbildning satt samman ett helhetskoncept med fokus på detta.

Under utbildningens gång har du en mentor som kommer följa dig genom utbildningen och se till att du får de verktyg, coaching och stöttning du behöver. Du tentar av de olika blocken vartefter utbildningen fortlöper. Undervisningen är väl förankrad i god och inspirerande pedagogik, din personliga utveckling väger tungt hos oss.

Vi skapar en miljö du trivs i och känner dig trygg i, där du ta ditt lärande till en högre nivå. Vi vet att för att bli framgångsrik behövs mera än en utbildning – man behöver växa in i sin nya yrkesroll där personlig coaching, stöttning och att skapa nätverk är väsentliga delar för framgång.

Utbildningen hålls på Sulviken gård
En vackert benägen gård i de Jämtländska fjällen. En plats för avkoppling och sinnesro. Du har möjlighet att bo på gården där föreläsninarna hålls. Kvällstid finns det möjlighet att utforska fjällen och omgivningarna, äta kulinariska middagar och vara med på gemensamma grillkvällar. 
 
Undervisningen:
Sker genom praktik, pedagogiska och inspirerande föreläsningar, grupparbeten, filmer och enskilt arbete som redovisas inför grupp och/eller skriftligt. Två slutprov, ett teoretisk och ett praktiskt.

I utbildningen ingår ett nära sammarbete med dina lärare, vi följer ditt arbete hemma via inlämningsuppgifter som vi lägger tid på att noggrant läsa och ge konstruktiv feedback på, så att du kan utvecklas och bli ännu bättre! Vi har ett stort intresse i att du tillgodogör dig utbildningen på bästa sätt och därför stannar inte vårt engagemang i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via epost och telefon.

Vi utmanar våra elever i att ständigt fortsätta utvecklas. Det är oftast en lättsam stämning med nära till skratt samtidigt som vi ställer krav på våra elever - för att dem ska bli bäst! Hos oss är de roligt att gå utbildning och vi har en personlig relation till våra elever där vi är lyhörda och flexibla för varje elevs förusättningar, mål och visioner.

Hemarbete: 
Mellan utbildningstillfällena har du hemuppgifter, du bör räkna med att ”skolarbetet” kommer att ta ett några timmar i veckan för dig på hemmaplan.

Månadskostnad 3000kr
Pris: 88.000kr (ink moms) Delbetalning erbjuds, se nedan.

Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/certifiering med mera.  Det som eventuellt kan tillkomma är kostnad för litteratur, 90% av böckerna du ska läsa under utbildningen finns att låna på bibliotek.
 
Betalningsalternativ:
1. Anmälningsavgift 5000kr betalas 20 dagar efter anmälan. 
Resterande 83.000kr senast 20 dagar innan utbildningens start.

2. Anmälningsavgift 6000kr betalas 20 dagar efter anmälan.
Månadsvis inbetalning uppdelad på 18 månader. 18 inbetalningar á 4600kr.

3. Anmälningsavgift 6000kr betalas 20 dagar efter anmälan. 
Månadsvis inbetalning uppdelad på 30 månader. 30 inbetalningar á 3000kr.

Ett kortfattat utdrag ur några av utbildningens delar:
Inlärning. Pedagogik.
Kommunikation
Av- material
Studieteknik & coaching
Metodik 1
Belöning och störningstrappor
Koppel & inkallning
Träningsmetoder
Ledarskap, dominans,
bestraffningar –innebörd
Vardagsproblem
Lekutveckling, lekens funktion Belöningar

Klicker 1 –Inlärnings principer
Klassisk & operant inlärning
Kommandon, stimuli, respons
Styrd & fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål,
tränings logg
Terminologi
Kompetensnivåer
Kommando/signaler
Salience
Premacks princip
Sannolikhetsbeteenden
Clean training/ren träning
Baklängeskedjning
Målbildsträning
Belöningsteknik
Beteendeekonomi
Inbyggda förutsättningar
Quiet body/tyst kropp
The matching law
Strong behavior
”Paterns”/mönster
Förstärkning
Förstärknings scheman
Kursverksamhet med klicker
 
Raskunskap
Jaktkoden. Historia 
Rasers historia och arbete
Olika rasers behov
 
Etologi
Signalernas funktion
Filmade hundmöten
Aggression
Arvet från vargen
Flockkonstruktion
Kritiskt och flyktavstånd
Vargen 
Etologins historia
Hur studerar man ett beteende?
Tinnbergens fyra frågor
Mekanism. Ontogeni. Fylogeni. Adaptation
Analysmodeller
Etogram
Social struktur och ledarskapsmodeller

Stress
Typer, faser, stressorer, reducering. Antistressprogram.
Under & över stimulering
Lekogram
Stress och aktivering
Stress symptom, hantering, orsak
Adrenalin, kortisol, ADH.
Testosteron
Motivation, stress och arousal
Modell för hundens vardag
Berikning, motivationsklocka
Aktivering/Sysselsättning
Stereotypier

Valpen
Utveckling och metodik
 
Friskvård
Akuta tillstånd
Hälsovård & sjukdomar
Hundens mat, ätproblem

Att hålla kurs
Kursplanering
Framförande
Grupp psykologi
Anpassad inlärning
Talängslan, förväntansångest, social rädsla
Metodik 3
 
Hunden i samhället
Hunden och lagen
L102 - Djurskyddslagstiftning
Smittspridning

Fysik
Hundens hjärna
Alternativa behandlingar och homeopati
Sjukdomar, smärta
Remisser
Hormoner
Massage
Kroppskännedom
Rörelseanalyser
Beröringsterapi

Vad är en problemhund?
Problembeteenden
Intervjuteknik
Måldiskussion 
Träningstrappor
De fyra inlärningsmodellerna
Tränings metoder & studier
Arv & miljö
Myter om hundens beteende
 
Aggression
Typer, reaktioner, hantering
Hundens språk och signaler
Etologi
Koppelmöten
 Hundar i flock. Koppelmöten
Lättnad som drivkraft – negativ förstärkning
 
Ångest & chock
Efterchocks behandling
Traumaberarbetning
Coreövningar och känsloterapi
 
Rädsla
Typer, reaktioner, orsak
Rädsle fysiologi
Ängslans låda
Bestraffningar.
Inlärd hjälplöshet
Separationsångest
Emotioner och känslokartor
 
Arbete/aktivering
Nosarbete
Berikning
 
Människan
Relationer
Problem - resultatfokusering
Procedur eller möjlighet
Lära sig lyssna
Utbrändhet

Valputveckling
Prenatal stress, neonatal stress
Rädsla och nyfikenhets kurvor
Socialisering och prägling
Arv och miljö
Personlighetsfördelning i en kull
Valptester och lämplighet tester
Tikens roll och inflytande
Träning
Berikning för valpar
Kroppskontroll och självförtroende
Valpmetodik
 
Packmanagment
Flockkonstruktion
Täthets stress
Habituering  & socialiserings metoder
Familjegrupper och sammansatta grupper
Felsökning och lösningar
Stress och pressade situationer
Vanliga uppkomna fel, isolering, påtvingade relationer. Dåliga vanor
Hormoner och löp
 
Att driva företag
Marknadsföring. Ekonomi. Företagsutveckling
Sociala medier. Hundentreprenörskap

Start Sulviken, Åre

18 maj 2020
 
Utbildningsdatum
Datum för utbildingen kommer offentligöras under 2019

Vill du komma igång med utbildning hos oss tidigare än 2020 - så rekomenderar vi vår Hundinstruktör och Problemhunskonslut utbildning.

Lärare på utbildningen:
Sandra Tellström
Michelle Ohlsson
Carro Alupo
Frida Lundin
Nina Johansson

Livslång utbildning

Gör om delkurserna, när du vill, och helt kostnadsfritt!

Kunskap är en färsk vara och det sker en utveckling hela tiden i hundvärlden. Vi vill ge er bästa möjligheten att följa med i den utvecklingen! 

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att när du känner att du vill eller behöver - kostnadsfritt gå om delkurser i utbildningen. Med andra ord finns vi alltid här för dig även efter du är diplomerad och klar.

Kanske de är en viss delkurs du tycker är speciellt intressant, eller som du känner att du vill lära dig mer om. Kanske du bara behöver få inspiration eller vill återkoppla med oss.

Oavsett anledning så ser vi de som en stor fördel för dig, att kunna komma och vara med på delkurser och hålla din kunskap uppdaterad och din relation med oss levande.

Våra utbildningar utvecklas ständigt och vi vill att våra Professionella hundtränare utvecklas med oss.

På så sätt kan din kunskap alltid uppdateras, finslipas och vara relevant samtidigt som vi kvalitetssäkrar vår utbildning och företag.

Vi anser oss ha några av Sveriges bästa hundtränare och det sker inte av sig självt, givetvis genom god utbildning men framför allt tack vare den gemenskapen vi skapar mellan våra hundtränare!  Det stödet som finns även efter avslutad utbildning och att vi genuint bryr oss om våra tränares framgång och utveckling även när de avslutat sin utbildning.

Vårt fokus ligger alltid på din framgång! Välkommen till Hundsteg!