Problemhundskonsult

Tycker du om att dela med dig av dina erfarenheter och kunskap till andra? Inspireras du av att leda andra till utveckling och framgång. Då är det här utbildningen för dig! 

Utbildningen innehåller utöver problemhundsproblematik även grundläggande kunskap inom orsaksanalyser, åtgärdsplaner, etologi, inlärning och vad som krävs för ett friskt och hälsosamt hundliv. 
 
Som utbildad problemhundskonsult arbetar du professionellt med problemhundar med ras och individanpassade metoder. En skicklig och framgångsrik Problemhundskonsult arbetar med hundens liv i helhet, och fokuserar på orsaksbehandling före symtombehandling för att komma till botten med problemet. Att lägga det pussel som krävs för att förstå hela problematiken bakom ett problem kräver spetskunskap inom hundens beteenden, inlärning likväl som intervjuteknik. Hos oss får du lära dig alla dessa bitar och träna på dem med problemhundar och dess ägare tillsammans med oss.
 
Du får under utbildningens gång lära dig att ställa diagnos på problemområden, skriva analyser och kunskap om hur du utformar individuella träningsprogram anpassat till ägare och hund. Det finns givetvis massvis av olika sätt att åtgärda ett problembeteende/situation, att förstå vilken väg att välja för just den hunden i den situationen med sin hundägare är lika viktigt som att besitta kunskapen i sig om olika sätt att lösa problemen. Detta lägger vi stor vikt vid. 

Tillsammans med hundägaren jobbar ni stegvis mot förbättring, då mycket av arbetet handlar om att motivera och utbilda hundägaren är det en naturlig utveckling hos oss att du även får lära dig coachingtekniker och motivationsmodeller för att hjälpa hundägaren hjälpa sin hund. 

Förkunskapskrav: 
Utbildad hundinstruktör

Undervisning:
Sker genom pedagogiska och inspirerande föreläsningar, grupparbeten, filmvisning, praktik och fallbeskrivningar. Du tentar av de olika blocken vartefter utbildningen fortgår och har sedan ett slutligt examensprov. Du får en "studiekompis" tilldelad och ni kommer följa varandra genom utbildningen och vara varandras bollplank, ventilering och framför allt coach i studierna. Någonting som visat sig vara ett framgångsrikt koncept för våra elever! 

I utbildningen ingår ett nära sammarbete med dina lärare, vi följer ditt arbete hemma via inlämningsuppgifter som vi lägger tid på att noggrant läsa och ge konstruktiv feedback på, så att du kan utvecklas och bli ännu bättre! Vi har ett stort intresse i att du tillgodogör dig utbildningen på bästa sätt och därför stannar inte vårt engagemang i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via epost och telefon.

Hos oss är de ofta högt i tak och vi utmanar våra elever i att ständigt fortsätta utvecklas. Det är oftast en lättsam stämning med nära till skratt samtidigt som vi ställer krav på våra elever - för att dem ska bli bäst! Hos oss är de roligt att gå utbildning och vi har en personlig relation till våra elever där vi är lyhörda och flexibla för varje elevs förusättningar, mål och visioner.

 
Månadskostnad 2300kr Delbetalning erbjuds, se nedan.
Pris: 32.000kr (ink moms)
 
Betalningsalternativ:
Anmälningsavgift 3000kr betalas 20 dagar efter anmälan.

  1. Resterande 29.000kr senast 30 dagar innan utbildningens start
  2. 6 inbetalningar á 5000kr, första inbetalning 30 dagar innan start
  3. 14 inbetalningar á 2300kr, första inbetalning 30 dagar innan start


Boende: Behöver du hjälp att hitta boende under dina utbildningstillfällen så hjälper vi dig gärna.  Kontakta oss för mer info!

Utdrag ur utbildningens innehåll:

Introduktion
Vad är en problemhund?
Problembeteenden
Intervjuteknik
Måldiskussion 
Träningstrappor
De fyra inlärningsmodellerna
Tränings metoder & studier
Arv & miljö
Myter om hundens beteende
 
Aggression
Typer, reaktioner, hantering
Hundens språk och signaler
Etologi
Koppelmöten
Hundar i flock. Koppelmöten
Lättnad som drivkraft – negativ förstärkning
 
Ångest & chock
Efterchocks behandling
Trauma
 
Fördjupad raskunskap
Ras relaterade problem
Kamphundar
Jaktproblematik
 
Rädsla
Typer, reaktioner, orsak
Rädsle fysiologi
Ängslans låda
Bestraffningar.
Inlärd hjälplöshet
Separationsångest
Emotioner och känslokartor

Stress
Typer, faser, stressorer, reducering. Antistressprogram.
Under & över stimulering
Lekogram
 
Fysik
Hundens sinnen
Hundens hjärna
Alternativa behandlingar
Sjukdomar, smärta
Remisser
Hormoner
 
Klicker
Beteendeekonomi
Inbyggda förutsättningar
Quiet body/tyst kropp
The matching law
Strong behavior
”Paterns”/mönster
Förstärkning
Förstärknings scheman
 
Arbete/aktivering
Nosarbete
Berikning
Stereotyper
 
Människan
Relationer
Problem - resultatfokusering
Procedur eller möjlighet
Utbrändhet
 
 

Start Stockholm

Bromma 15 februari 2019
50 % distans utbildning

Utbildningsinformation:
Vi träffas vid fem tillfällen och kombinerar med flertalet träffar och föreläsningar online.

Tider: 
Fredag 13.00-17.00
Lör- och söndagar 09.00-17.00
 
Utbildningsdatum:
Fysiska träffar
14-17 februari
25-28 april
31 maj- 2 juni
6-8 september
22-24 november

Onlineträffar/föreläsningar
28 februari, 20.00-21.00
11 april, 19.00-21.00
16 maj, 20.00-21.00
20 juni, 20.00-21.00
15 augusti, 20.00-21.00
10 oktober, 20.00-21.00

Start Åre

Sulviken 3 april 2019
 Intensiv utbildning

Utbildningsinformation:
Utbildningen fördelas på fem tillfällen då vi ses under fyra dagar vardera tillfälle
 
Utbildningsdatum:
3-6 april
15-18 juni
21-25 augusti
5-7 december
10-11 feb (2020)