klickerinstruktör

Efter avslutad utbildning är du diplomerad "Klickerinstruktör". Du har en spetskunskap inom inlärning och alla dess delar, du är väl förtrogen med olika hjälpmedel man vanligt använder inom klickerträning.

Du har kompetens att använda klickerdosan vid alla typer av träningssituationer, från freeshaping till utfallsproblematik. Kunskapen du erhåller om inlärningspsykologi har du nytta av inom all typ av hundträning.

 
Du kan välja att gå anmäla dig till ett steg i taget, väljer du att gå alla tre samtidigt erhåller du ett paketpris. Du kan ta klicker 2 och 3 i valfri ordning.
 
"Klicker 1" ingår i vår Hundinstruktörsutbildning och "Klicker 2" i vår Problemhundskonsult utbildning.

Paketpris samtliga tre delkurser: 11.000kr
Paketpris två delkurser: 7000kr
En delkurs: 4000kr

Boende: Behöver du hjälp att hitta boende under dina utbildningstillfällen så hjälper vi dig gärna. Vi erbjuder boende i direkt anslutning till våra utbildningslokaler och har även avtal med närliggande stugby och camping. Kontakta oss för mer info!

KLICKER 1

Utbildningens innehåll:
Inlärnings principer. Pavoliansk inlärning, klassisk inlärning. Instrumentell inlärning, operant inlärning. Inlärningsmodell för instrumentell inlärning.
Kommandon, stimuli, respons. Styrd operant inlärning, fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål, träningslogg och träningsplaner
Terminologi. Motivation, stress och arousal i inlärning
 
Undervisningen: 2,5 dagar. Sker genom praktik, föreläsningar, grupparbeten, enskilt arbete och projekthundar.
 
Förkunskaper: Utbildad hundinstruktör.            Pris: 4000kr (inklusive moms)
 
Start
22-24 september 2017, Malmö
13-14 juni 2018 Sulviken
 6-8 april 2018 Stockholm

KLICKER 2

Utbildningens innehåll:
Click for action, feed for position. Beteendeekonomer. Respons eller beteende? Inbyggda förutsättningar. Quiet body/tyst kropp "Dont´get in the way of behavior". The matching law – en prinicp att acceptera. Strong behavior/starkt beteende. "Paterns"/mönster. Förstärkning – nyckeln till effektiv träning. Förstärknings scheman. 
 
Undervisningen:

2 dagar. Sker genom praktik, föreläsningar, grupparbeten, enskilt arbete och projekthundar.
 
Förkunskaper: Klicker 1               Pris: 4000kr (inklusive moms)
 
Start
12-13 april 2018 Sulviken
10-12 augusti 2018 Stockholm

KLICKER 3

Utbildningens innehåll:
Kommando/signaler. Salience. Premacks princip. Sannolikhetsbeteenden. Clean training/ren träning. Baklängeskedjning. Tagteach. Målbildsträning. Belöningsteknik. Kursverksamhet med klicker.
 
Undervisningen:
2 dagar. Sker genom praktik, föreläsningar, grupparbeten, enskilt arbete och projekthundar.
 
Förkunskaper: Klicker 1                  Pris: 4000kr (inklusive moms)
 
Start
19-20 mars 2018 Sulviken
18-19 september 2018 Stockholm