Hundinstruktör

Hos oss blir du proffs på inlärning! Att bli hundinstruktör hos oss innebär att du får lära dig hur den grundläggande inlärningspsykologin fungerar och hur du ska använda den. Med den kunskapen kan du sedan navigera dig igenom det mesta!

Hundar lär sig genom fyra olika inlärningsformer. Dessa fyra former heter ”Habituering”, ”Klassisk inlärning”, ”Operant inlärning” samt ”Social inlärning”.  På utbildningen får du lära dig i grunden hur dessa fungerar, hur du bygger övningar på de olika formerna och vid vilka tillfällen och situationer det lämpar sig bäst med de olika inlärningsmodellerna.

När du sedan till fullo bemästrar dessa, finns det faktiskt inget problem som du inte kan förstå dig på och således finna en lösning för. Hos oss blir du helt enkelt proffs på inlärning!

Val av metod
Vi baserar inte vår träning på ”mjuka eller hårda metoder”, vi baserar vår träning på kunskap kring hur hunden lär sig. Vi använder sedan den kunskapen för att på ett trevligt, respektfullt och etiskt korrekt sätt lära hunden det vi önskar. Att använda sig av begrepp som ”mjuk” eller ”hård” känns för oss märkligt. Det är självklart att vi respekterar hunden och inte behandlar den på ett sätt som skulle kunna vara smärtsamt, varken för själen eller kroppen.  Läs gärna mer om hur vi tänker när vi tränar hund här.

Vad lär du dig?
Efter genomgången utbildning hos oss så kan du hålla grund, valp, fortsättning och aktiverings kurser samt privatlektioner. Du arbetar med en ras - och individanpassad träning och du har även behörighet att starta hunddagis/hundpensionat.

Du har kunskap inte bara i inlärning och metodik utan även i hundens beteende, hälsa och historia. Du har lärt dig hur man sätter samman en kurs, hur du marknadsför dig på bästa sätt, lägger upp en budget och driver ett företag.

På vår hundinstruktörsutbildning kommer du alltid att bli sedd, vi har personligt mentorskap baserat på elevens önskemål. Vårt mål och största fokus är på att DU ska lyckas. Vi tycker att det är fantastiskt roligt att arbeta med det vi gör och det smittar snabbt av sig på våra elever och skapar en lättsam, trygg och givande miljö att vistas i.

Undervisningen:
Sker genom praktik, pedagogiska och inspirerande föreläsningar, grupparbeten, filmer och enskilt arbete som redovisas inför grupp och/eller skriftligt. Två slutprov, ett teoretisk och ett praktiskt.

I utbildningen ingår ett nära sammarbete med dina lärare, vi följer ditt arbete hemma via inlämningsuppgifter som vi lägger tid på att noggrant läsa och ge konstruktiv feedback på, så att du kan utvecklas och bli ännu bättre! Vi har ett stort intresse i att du tillgodogör dig utbildningen på bästa sätt och därför stannar inte vårt engagemang i klassrummet utan vi finns alltid nära till hands via epost och telefon.

Hos oss är de ofta högt i tak och vi utmanar våra elever i att ständigt fortsätta utvecklas. Det är oftast en lättsam stämning med nära till skratt samtidigt som vi ställer krav på våra elever - för att dem ska bli bäst! Hos oss är de roligt att gå utbildning och vi har en personlig relation till våra elever där vi är lyhörda och flexibla för varje elevs förusättningar, mål och visioner.

Hemarbete: 
Mellan utbildningstillfällena har du hemuppgifter, du bör räkna med att ”skolarbetet” kommer att ta cirka 2-4 timmar i veckan för dig på hemmaplan.

Boende: 
Kontakta oss för mer information kring boende rekomendationer
 
Månadskostnad 2200kr Delbetalning erbjuds, se nedan
Pris: 30.000kr (ink moms)
Priset är det totala priset du faktiskt betalar, i priset ingår moms, administrativa kostnader, diplomering/certifiering med mera.  Det som eventuellt kan tillkomma är kostnad för litteratur, 90% av böckerna du ska läsa under utbildningen finns att låna på bibliotek.
 
Betalningsalternativ:
Anmälningsavgift 3000kr betalas 20 dagar efter anmälan.

  1. Resterande 27.000kr senast 30 dagar innan utbildningens start
  2. 6 inbetalningar á 4600kr, första inbetalning 30 dagar innan start
  3. 14 inbetalningar á 2200kr, första inbetalning 30 dagar innan start

Utdrag ur utbildningens innehåll:
 
Introduktion
Inlärning. Pedagogik.
Kommunikation
Av- material
Studieteknik & coaching
Metodik 1
Belöning och störningstrappor
Koppel & inkallning
Träningsmetoder
Ledarskap, dominans,
bestraffningar –innebörd
Vardagsproblem
 
Klicker 1 –Inlärnings principer
Klassisk & operant inlärning
Kommandon, stimuli, respons
Styrd & fri operant inlärning
Latens tid, kriteriemål,
tränings logg
Terminologi
Kompetensnivåer
 
Stress och aktivering
Stress symptom,
hantering, orsak
Adrenalin, kortisol, ADH.
Testosteron
Motivation, stress och arousal
Modell för hundens vardag
Berikning, motivationsklocka
Aktivering/Sysselsättning
Lekutveckling, lekens funktion Belöningar
 
Raskunskap
Jaktkoden. Historia  
Rasers historia och arbete
Olika rasers behov

Etologi
Signalernas funktion
Filmade hundmöten
Aggression
Arvet från vargen
Flockkonstruktion
Kritiskt och flyktavstånd
Vargen idag och igår
 
Valpen
Utveckling och metodik
Metodik 2
 
Friskvård
Akuta tillstånd
Hälsovård & sjukdomar
Hundens mat, ätproblem
 
Att hålla kurs
Kursplanering
Framförande
Grupp psykologi
Anpassad inlärning
Talängslan, förväntansångest, social rädsla
Metodik 3
 
Hunden i samhället
Hunden och lagen
L102
Djurskyddslagstiftning
Smittspridning
 

Start Åre

Sulviken 8 oktober
Intensivutbildning

Utbildningsdatum:
8-11 oktober
22-25 november
17-20 december
21-24 januari
22-23 februari

Start Stockholm

Bromma mars 2019
50% distans utbildning

Utbildningsdatum:
Fysiska träffar
29-31 mars
24-26 maj
9-11 augusti
1-3 november
10-12 januari (2020)

Onlineträffar/föreläsningar
9 maj, 20.00-21.00
13 juni, 18.00-21.00
1 augusti, 20.00-21.00
19 augusti, 19.00-21.00
17 oktober, 20.00-21.00
12 december, 20.00-21.00¨
2 januari, 20.00-21.00