Första hjälpen & HLR

Vad gör du om din hund sätter tuggbenet i halsen, blir ormbiten eller får ett plötsligt hjärtstopp?
Du kan göra skillnad på liv eller död i en akutsituation!
Kunskap om första hjälpen och Hjärt-lungräddning på hund
räddar liv. De första minuterna vid ett olycksfall eller akut sjukdom är ofta avgörande för hur det ska sluta.

Att ha en god krisberedskap i hemmet som hundägare handlar om att ha kunskap till att kunna utföra viktiga insatser innan/under transport till veterinär eller annan hjälp. Att öva ofta är viktigt för att kunskapen snabbt ska kunna omsättas i praktiken.

Med vår onlinekurs i Första hjälpen/Hjärt-lungräddning för hund får du de kunskaper som behövs för att veta hur du ska agera när olyckan är framme!

När du går kurs hos oss är huvudläraren en erfaren specialistsjuksköterska från den humana akutsjukvården med flerårig erfarenhet inom hundbranschen. För dig som själv inte har denna bakgrund kan det vara extra värdefullt att få en mer verklighetsbaserad bild av hlr och första-hjälpen hos oss.

Vem passar Kursen?

Kunskapen du får på den här kursen är ovärderlig och till nytta för varenda hundägare. Det kan ses som en "billig" livförsärkring för din hund idag och dina framtida hundar.

Att gå en Första Hjälpen-kurs innebär att du får kunskaper om hur du genom ett antal enkla åtgärder kan rädda liv, förhindra att tillståndet förvärras och att förbättra chanserna för tillfrisknande.

Det är inte självklart att man vet hur man ska agera om en hund sätter i halsen, blöder omfattande, bryter ett ben eller om någonting annat allvarlig händer. Det är många som inte känner sig trygga i hur de ska göra och det hjälper vi dig med i den här kursen.

Att ha tränat praktiskt är ofta det som avgör om vi vågar och kan agera i en akut situation. När något akut händer har hjärnan inte tid att tänka och komma ihåg saker, utan det är ofta muskelminnet som agerar. För att kunskapen ska sitta just i vårt muskelminne behöver vi träna praktiskt till och från. I den här kursen får du redskapen för att träna!

I kursen får du också lära dig om mindre dramatiska händelseförlopp och enklare skador som du med rätt kunskap kan avhjälpa själv istället för att behöva söka veterinärvård.

Kursen passar helt enkelt dig som vill stå stadigt bredvid din hund när olyckan är framme.
Du bestämmer startdatum!
100% på distans, självstudier

Utbildningen innehåller fem delar med omfattande material som delas via både föreläsningar, instruktions videos och skriftligt material. Delarna släpps var 14e dag på vår utbildningspattform.

Läs mer om innehåll och utformning längre ned. 

En komplett kurs framtagen av specialistsjuksköterska
Kursens innehåll
Del 1:
Akutsituationer med hund - fokus människa
- att hantera en akutsituation med hund
- checklista för akutsituation


Del 2:
Hundens fysiologi - vitalparametrar
- hjärtfrekvens
- Andning
- Slemhinnor
- Kroppstemperatur
- Egen journal
- Övningsmaterial

Del 3:
Första hjälpen
- översikt av vitalparametrar
- sidoläge
- konstgjord andning
- Hjärtkompressioner
- Hjärt- och lungräddning
- Chocktillstånd. Trauma berarbetning.
Akut- och efterchocksbehandling

Del 4:
Olycksfall
Hundbett. Värmeslag. Köldskador.  Magomvridning.

Del 5:
Olycksfall
Tandskador. Ögonskador.
Brännskador.  Ormbett.
Akut magsjuka. Feber.
Drunkning. Förgiftningstillbud.
Akut blödning, tryckförband
Akut trauma (fallolycka, trafikolycka)
Synlig blödning. Hälta. Andnöd.
Medvetslöshet/kollaps. Sårskador. Kvävningstillbud/ Andningsbesvär.
Heimlichmanöver. Frakturer.
Prioriteringsordning & åtgärder.

Del 6:
Hjälpmedel
- första hjälpenlåda
- omvandla material i omgivningen till hjälpmedel
- nossnara
- flytta skadad hund
- bandage och förband
Kunskapen som räddar liv
Såhär går det till!

Utbildningen är uppdelad i 6 delar och du arbetar dig igenom en del i taget.  Delarna släpps med sju dagars mellanrum och du har tillgång till utbilningsplattformen i sex månader.

Allt skrifligt material kan du ladda ner till din dator och spara för framtiden.

Har du frågor eller funderingar så finns en frågegrupp på Facebook att använda dig av.
Pris
4000kr (ink moms)

Betalningsalternativ
Alternativ 1. Anmälningsavgift 1000kr betalas 15 dagar efter anmälan. Resterande 3000kr 20 dagar innan kursens start.

Alternativ 2. Anmälningsavgift 1000kr betalas 15 dagar efter anmälan, sedan
3 inbetalningar á 1030kr


 

Anmälan


  • Exempelvis: genom rekomendation, google, mässa, Instagram, rekomendation, Facebook, annons etc.
Provsmak på en föreläsning!
Föreläsare
Louise Tigerhielm
Specialist sjuksköterska & Hundinstruktör

Louise är den självklara huvudläraren på utbildningen, med sin djupa kunskap i ämnet tillsammans med imponerande pedagogiska förmågor skapar hon gedigna förutsättningar för sina elever.

I ryggen har hon utbildningarna som specialistsjuksköterska inom pediatrisk omvårdnad samt mentalskötare inom akutpsykiatrisk omvårdnad tillsammans med en hundinstruktörutbildning, hundmassör, friskvårdsinstruktör och besökshundförare med barnbehörighet.

Louise styrka sitter i sin breda erfarenhet från både human och hund sidan, att kombinera dem i denna utbildningen skapar en helt unik möjlighet för deltagarna att lära sig första hjälpen.

Sandra Tellström
Hundpsykolog  & Hundspannsförare

Efter många års erfarenhet med hårt arbetande hundar på fjället har en kunskap kring första hjälpen både blivit dyrköpta erfarenheter och gett en nödvändig verktygslåda för det oväntade.

Med över 30 hundar på gården och med träning som tar plats ofta långt ifrån både civilation och veterinär har kunskapen blivit livsavgörande. Att veta vad man ska göra när och hur, kan vara avgörande för framtiden men också att ha kunskapen för att kunna ta hand om mindre skador själv och spara på veterinärbesöken - är värdefullt!

Med förankring i hundens psykologi är dock Sandras starkaste sida de mentala bitarna i chock och traumaberatning, och det är dem hon ansvarar för i utbildningen tillsammans med annat smått och gott som hon kommer i kontakt med i sin hundträning så som överhettning, magovridning, tass och köldskador med mera.