Beröring av kropp och själ

Välkommen till en tre veckor lång kurs där vi tillsammans utforskar manuell medicin!

Genom dina händer lär du känna din hund både fysiskt och själsligt. Du får lära dig olika beröringstekniker som ämnar att skapa balans i hundens muskler, rörelser och tankeverksamhet.  Huden är kroppens största känsloorgan och agerar brygga mellan hundens själsliga och fysiska närvaro.

Hur hunden blir vidrörd är med och formar dess nervsystem. Erfarenheter av trygg positiv beröring gör hunden mer stresstålig, mindre smärtkänslig och är med och formar både dess anknytningssystem och hjärna. Vi kan med andra ord genom olika beröringstekniker förbättra hundens impulskontroll, beslutsfattande, avslappningsbeteenden och förmåga att möta sin omgivning.

Daniel Siegels uttryck “den förkroppsligade hjärnan”, syftar på att den inte bara finns i huvudet utan även förgrenar sig ut i kroppen och ända ut till gränsen mellan oss och andra – genom beröring knyter vi samman med hunden fysiskt såväl som psykiskt!

Kursen passar dig som är nyfiken på olika typer av beröringsterapier, för dig som söker nya verktyg för att hjälpa din hund balansera sig och öka livskvalitén. Men kursen är också värdefull för dig som "bara" söker ny inspiration för att öka mysfaktorn i soffan på kvällarna!

Kursen är lättsam och pedagogisk även om vi berör komplicerade och komplexa ämnen. Tanken är att inspirera och skapa en grund för vidare utveckling!

Effekter av terapeutisk och taktil beröring
Psykologiskaeffekter, positiv påverkan på:
- Ångest
- Depression
- Trötthet
- Stress
- Rädsla
- Livskvalitet och välbefinnande

Fysiologiska effekter, positiv påverkan på:
- Andning och cirkulation
- Smärta
- Oxytocin
- Kortisol
- Blodglukos och HbA1c
- Stärker immunförsvaret
- Skyndar på läkningen av sår

Start 5 mars

Kursen innehåller

- Behandling av triggerpunkter
- Akupressur
- Olika massage tekniker
- Beröringsmönster
- Dogaövningar
- Anatomi

Kursen består av tre delar som släpps med en veckas mellanrum vardera (5, 12 och 19 mars), du tar del av materialet när du själv har tid och möjlighet, det är med andra ord inga hålltider du behöver förhålla dig till utan genomför kursen efter egna förutsättningar.

Materialet består av föreläsningar, texter och instruktionsfilmer.

Du har tillgång till materialet under 1.5 månadstid.

Anmälan!

Anmälningsformuläret strular ibland, kan du inte anmäla via det - så skicka in din anmälan via e-post till info@hundsteg.se

Anmäl dig här och betala in deltagaravgiften på 500kr till Swish 123 495 53 73
 

Märk swishen med ditt för och efternamn + ditt telefonnummer

Beröringens historia
Dossey et al.(1995) anser att beröring som läkningsmetod är ett av världens äldsta sätt att hantera sjukdom. I den 5000 år kinesiskagamla skriften i internmedicin ”Huang ti nei ching”, har det dokumenterats hur de använde sig av olika typeravtryck och beröring för att läka sjukdom och obalans i kroppen.

Den kinesiska 4000 åriga skriften ”Nei ching” beskrev hur de letade upp energifält och akupunkturpunkter som genom tryck och beröring kunde leda till att människan läkte. Länderna lärde av varandra.

I Egyptenanvändes bandage, kataplasmer (grötomslag med örter), tryck och beröring. Olika indianstammar använde en massagetyp som ansågs helande. En av de gamla grekerna, Hippokrates, upprättade ett helande center, Aesclepions, där olika typer av tryck och beröring lärdes ut och användes för att hela människan.

Romerska Plutarch använde sig av en nypningsteknik för att bota Julias Caesar från epilepsi. Han nöp honom varje dag en period och då sägs han ha blivit bättre.

När traditionell medicin började slå igenom under 1600-talet, fick alternativ medicin mindre antal anhängare än förut.