Online baserade föreläsningar

Valputveckling
- föreläsningsserie på tre delar

Valputveckling är ett kärt och passionerat ämne på Hundsteg och genom 15 år av uppfödning av arbetande polarhundar har vi samlat en ihop hel del erfarenhet och kunskap kring träning, anpassning, förutsättningar och avel.

Nyfikenheten och intresset på detta ämne är stort och efterfrågan likaså så nu har vi äntligen satt samman en efterlängtad föreläsningsserie där vi delar med oss av vår egen erfarenhet tillsammans med forskning och studier. 

Lär dig om den första viktiga tiden, hur man med enkla medel kan påverka valpens förutsättningar att hantera motgångar, stress och utmaningar.  Vi går igenom den finstämda valputvecklingens alla faser, vad dem innebär och vad man kan göra för att skapa optimala förutsättningar för valpens framtid.

Föreläsningsserien innehåller värdefull kunskap inför avel, uppfödning, valpköp, unghundshantering och förståelse för beteendeproblematik i vuxen ålder.

Att välja valp är ett omdiskuterat ämnet och vi ger dig verktyg för att veta i vilken ålder urvalet bör ske, viktiga parametrar att ta hänsyn till och hur man identifierar egenskaper man söker. Valptesters varande eller icke varandande, trovärdighet, avläsning och funktion är viktiga saker att ha förståelse för innan man väljer att göra ett valptest, i nästa skede vilket valptest man väljer och slutligen hur man tolkar resultatet.

Spännande ämnen som skapar större förståelse för hunden som arbetskamrat, träningskompis och familjemedlem.

Transaktionen mellan uppfödare och valpköpare är ett känsligt kapitel och vi fördjupar oss i när och hur den på bästat sätt kan ske. Väl hemkommen till den nya familjen är det många saker att ta hänsyn till och i all välmening görs ofta misstag som enkelt kan undvikas genom kunskap kring hur man ska tänka och vad man ska träna på med den nya familjemedlemmen.

Vi tassar också in på unghundens känsliga utveckling och följer den till vuxen ålder för att få en komplett bild av hur och varför hunden "blir som den blir".

Hur gör du för att få vara med?

Föreläsningarna släpps med 3 dagars mellanrum och du har tillgång till föreläsningen under  fyra dagars tid.  Du tar del av föreläsningarna via vår utbildningsplattform där du får en personlig inloggning.

Du får också livslång tillgång till vår Facebookgrupp "Valputveckling" där du kan ställa frågor, ventilera tankar och få tips, råd och inspiration kring ämnet.

Anmälan görs via formuläret till höger, du swishar in anmälningsavgiften och sedan skickas inloggningsinformation till utbildningsplattformen där föreläsningarna finnas till dig.

 

Pris:
1500kr

En djupdykning i alltings början som ger dig ökad kunskap om hunden som art.

Anmälan!

Anmälningsformuläret strular ibland, kan du inte anmäla via det - så skicka in din anmälan via e-post till info@hundsteg.se