Så här tänker vi

Vi jobbar med belöningsorienterade metoder. Det innebär att träningen bygger på att vi skapar möjlighet att ofta belöna hunden. Genom positiv förstärkning lär sig ett djur snabbt att upprepa beteenden och handlingar som ger fördel.

Vi baserar inte vår träning på ”mjuka eller hårda metoder”, vi baserar vår träning på kunskap kring hur hunden lär sig. Vi använder sedan den kunskapen för att på ett trevligt, respektfullt och etiskt korrekt sätt lära hunden det vi önskar. Att använda sig av begrepp som ”mjuk” eller ”hård” känns för oss märkligt. Det är självklart att vi respekterar hunden och inte behandlar den på ett sätt som skulle kunna vara smärtsamt, varken för själen eller kroppen.

Givetvis förekommer det också bestraffningar i inlärning. Man lär sig genom bestraffning att minska på beteenden.  Tänker vi då hundträning ur vår ideologi sett så anser vi att bestraffningar inte får stressa eller smärta hunden och absolut inte tära på relationen hund-människa.

När vi talar om bestraffningar så menar vi att en förväntad belöning uteblir, att leksaken försvinner, att hunden tas ifrån en rolig situation, att bli utestängd eller att uppmärksamheten från matte försvinner, är beteendet riktigt galet kan det leda till att matte/husse blir arg (brandsläckning). 

Det är för oss aldrig ok att fysisk skada hunden, det är heller inte ok att svika ett förtroende eller att skapa en otrygg miljö eller situation för hunden.

Är bestraffningen stark/hård så leder det till försvarsbeteenden och stress, vilket skapar en hund ockuperad av att hantera stressen i den obehagliga upplevelsen och kraftigt bristande inlärningsmöjlighet. Så inlärningen blir oerhört ineffektiv och det vill i undvika.

Ett djur, alla djur och så även vi, lär på samma sätt och det är på bara ett sätt. Genom beteenden som lönar sig och beteenden som inte lönar sig. Det man borde ta ställning till är om man vill lära ett djur effektivt och trivsamt eller olustbetonat och invecklat.

Psykologen B.F Skinner konstaterade för snart 100 år sedan att metoden att förstärka önskvärda beteenden var långt mer framgångsrik än att bestraffa felaktiga beteenden. En högaktad etolog med världskända studier. Vi borde inte backa 200 år i tiden.

Hundträning är inte olik någon annan typ av inlärning. Vi lär alla på samma sätt. Beteenden som vi får belöning för upprepar vi och beteenden som resulterar i obehag undviker vi. Att lära en hund att inte göra ett beteende genom att fysiskt bestraffa och hota är både tråkig träning och kräver upprepning av bestraffningarna för att fortsätta undertrycka det oönskade beteendet, detta skapar massvis av tråkiga associationer till allt som finns kring hunden under träning. Därför jobbar vi inte så.

När man inte känner sig hotad så är det lätt att vara kreativ och pröva sig fram, det är roligt att lära. Har du en pistol mot ditt huvud och samtidigt ska lära dig rabbla multiplikationstabell så klarar du kanske med lite tur det (om du har rätt mentala förutsättningar för att hantera stress) men du kommer inte vilja göra om det och du kommer definitivt inte känna glädje över multiplikationstabellen och garanterat inte tycka om den som håller i pistolen.

Båda sätten att lära en hund fungerar. Men du måste göra ett val, vill du vara den ”dominanta packleadern” med en pistol i din hand eller vill du vara en duktig pedagog som är inspirerande att vara tillsammans med.

Valet är ditt.

Vi tränar utan både pistoler och hot.