ELEVSIDOR

Här hittar du som elev till oss på våra distans utbildningar ert schema, filmer, uppgifter med mera.
Dessa sidor har du tillgång till under din utbildning hos oss.


Här kan du att titta på våra distansföreläsningar,  ladda ned powerpoints, hemuppgifter med mera som hör till din utbildning. Du har tillgång till materialet i 6 månaders tid från din utbildnings slut på vår hemsida, för kurser gäller 4 veckor efter kursens slut, sedan tar vi ned det. Så se till att spara ned de PDF:er på din dator som du vill spara. Våra filmer är inte tillåtna att ladda ner. Materialet får inte spridas vidare till tredje part som inte betalat för att delta/genomgå utbildingen.