BETEENDEUTREDNING

Fungerar inte vardagen med din hund? Vi vill hjälpa dig att komma tillrätta med problembeteendet.

Vi gör alltid en grundlig utredning som innefattar en beteendeanalys där problemet kartläggs och orsaksfaktorer ringas in. Sedan utformas ett individuellt träningsprogram anpassat till just din hunds liv, er familj och era förutsättningar.
Du får konkret handledning i träningen och åtgärderna som rekommenderas. Ett skriftligt träningsprogram skickas till dig efter genomgången utredning.

Träningsmetoderna vi använder oss av handlar inte om snabba och kortsiktiga resultat utan vi ämnar att på djupet lösa problemen och det på ett etiskt och moraliskt bra vis. 

Framgångarna i träningen är framförallt beroende på er tid, förutsättningar och engagemang för träningen. Det är ni som tränar sin hund med stöd, hjälp och coaching av Hundpyskologen. 

Känner du att du har någon form av problem med hunden - vänta inte för länge innan du söker hjälp, de resulterar ofta i att problemen rotar sig allt djupare. Desto fortare desto bättre! Men se till att välja någon som du känner förtroende för, både för personen och för träningssättet.
 

Våra tjänster

Beteendeutredning 1.5 timme 1500kr
(innefattar 1,5 tim- utredning, praktisk träning, skriftligt träningsprogram.och telefon/e-post suppport)

Vid  omfattande/flera problem behövs återbesök för långsiktiga resultat. Rehabilitering är en process, sådanna tar tid.

Vid ytterligare träffar:
Första uppföjningsträff + skriftligt träningsprogram  950 kr (ca 1 timme)
Andra uppföljningsträff + skriftligt träningsprogram  800 kr (ca 1 timme)

Tillägg
Reseersättning vid mer än 3 mils avstånd från Åre.
100kr/timme tilllägg för träffar under helgDistans/telefonrådgivning  timme 1300kr
Beroende på problemets omfattning kan vi hjälpa dig på distans. Du får då fylla i ett formulär med frågor i förhand samt filma din hund i några av oss specefikt efterlysta situationer. Vi bokar sedan in ett telefonmöte där vi ger tips och råd för förändring. Vid behov skickas även ett träningsprogram till dig efteråt via epost.

Vid behov/önskemål av uppföljning och vidare träning kostar det 950kr/telefonsamtal

Info / Bokning

  • Exempelvis: genom google, mässa, Instagram, rekomendation, Facebook, annons etc.

GDPR
Hundsteg värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och följer den nya Dataskyddsförordningen som gäller från och med den 25 maj 2018 inom EU och tryggar hanteringen av Dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Vi samlar in ovannämnda uppgifter för att kunna skriva in dig på den bokning du valt att göra, uppgifterna läggs in i vårt bokförings system för att kunna fakturera dig.

Har du frågor eller funderingar kring det här, tveka inte att höra av dig!